Invitasjon til å delta på Kick Off 2015 på Knaben – en leir med mening

Invitasjon til å delta på Kick Off 2015 på Knaben – en leir med mening

Kick off er en leir som går over fem dager for ungdom som selv opplever å ha det vanskelig, eller som har en i familien som sliter psykisk og/eller med rusavhengighet.

Innhold:

Det blir mange spennende aktiviteter å velge mellom, i tillegg til at vi snakker om temaer som deltakerne er opptatt av. Leirstedet har også svømmehall, ballbaner, gymsal og kanoer.

Aldersgruppe: 8. til 10. klasse

Tid: 22. juni til 26. juni

Sted: Knaben leirskole (www.knabenleirskole.no )

Pris: kr. 490,- (beløpet faktureres i mai)

Påmeldingsfrist: 10. april på skjema: Påmelding Kick off 2015  og send til: torbjorn.nilsen@redcross.no eller postadresse: Vest-Agder Røde Kors, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand. Merkes: Kick Off Knaben 2015.

NB! Etter påmelding vil du som ikke har vært med før, sammen med dine foreldre/foresatte, evt. behandler møte en leder fra leiren,

Ca. 15. mai vil du få endelig beskjed om du kommer med på leiren. Det vil også bli en samling for alle leirdeltakerne og deres foresatte på Stiftelsen Arkivet onsdag 4. juni kl. 18.00 til 20.00. De som kommer med på leiren vil få mer informasjon om dette.

 

Dersom det er noe du lurer på kan du kontakte:

Gunnar Eide (ABUP), tlf. 920 60 624

Torill Idsøe (Kristiansand Kommune), tlf. 995 57 606

Torbjørn Nilsen (Røde Kors), tlf. 38 12 14 09 eller epost: torbjorn.nilsen@redcross.no

Arrangør: Abup, Sørlandet Sykehus, Røde Kors og Kristiansand kommune.

Kick Off en leir med mening

 

Informasjon til foreldre/foresatte

Kick Off-leiren arrangeres i samarbeid mellom Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus), Kristiansand kommune og Vest-Agder Røde Kors. Lederne på leiren er ansatte fra Abup og Kristiansand kommune samt frivillige fra Røde Kors.

Leiren er ikke et behandlingstilbud, men et ferietilbud med vekt på gode opplevelser og meningsfulle samtaler om utfordringene som ungdommene opplever i hverdagen med vekt på nye relasjoner, mestring og nye erfaringer.
På leiren kan det fremkomme opplysninger om ungdommenes problematikk og andre forhold i familien og øvrige nettverk. Noen ganger medfører dette at vi tar kontakt med foreldre/foresatte etter leiren for å kunne hjelpe ungdommene videre.
Deltakelse på leiren er foreldres/foresattes ansvar. Er du i tvil om din ungdom er friskt nok til å være med eller i stand til å gjennomføre en hel uke på leir, så kan du ta kontakt med behandler i Abup, ansatt i kommunen eller Røde Kors for å avklare dette. Det hender at en eller to deltakere finner det vanskelig å gjennomføre leiren. For noen blir det en seier allikevel å gjennomføre, for andre kan det være fint å klare et døgn eller to, og for noen kan det bli for utfordrende. Dersom din ungdom skulle ta kontakt med dere der hjemme og ønske seg hjem fra leiren, så ta først kontakt med ansvarlig gruppeleder for din ungdom på leiren før du eventuelt henter ungdommen din hjem.
Leiren er absolutt er rusfritt alternativ. Vi har hatt lite problemer med dette og opplever at ungdommene aksepterer dette. Skulle du oppleve at din ungdom har et rusproblem så ta kontakt med oss slik at vi evt. kan forebygge problemer knyttet til dette.
Til slutt er det viktig å understreke at vi hvert år opplever svært mange fornøyde ungdommer som sier at de har fått et løft i livene sine. Vi ledere blir berørt av og gleder oss over de flotte ungdommene vi får være sammen med. Vi gjør vårt beste for å skape trygghet og for at den enkelte skal få et best mulig opphold.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar