Jay Belsky

Jay Belsky

Professor Jay Belsky ved University of California, Davis, er en internasjonalt svært anerkjent forsker innen barns utvikling. Forskningen hans har vært opptatt av tidlig samspill og tilknytning, også med blikk på fedre, og på gen-miljø interaksjoner for utvikling av trygghet og psykisk robusthet. Han har blant annet gjennomført longitudinelle studier av effekten av barnehage for barns utvikling. Forelesningen hans vil handle om barns forskjellig påvirkbarhet av oppvekstbetingelser gjennom samspill mellom ytre og genetiske faktorer, som konseptuelt både utfyller og utfordrer resiliens-begrepet, og vil dra linjen fra forskning til kliniske perspektiver.

Chhangur, R.R., Weeland, J., Overbeek, G., Matthys, W., de Castro, B.O., van der Giessen, D., & Belsky, J. (in press). Genetic moderation of intervention efficacy: Dopaminergic genes, the Incredible Years, and externalizing behavior in children. Child Development.

Wang, M., Siwei, L., & Belsky, J. (in press). Triangulation Processes Experienced by Children in Contemporary China. International Journal of Behavioral Development

Belsky, J. & Shalev, I. (2016). Contextual Adversity, Telomere Erosion, Pubertal Development and Health: Two Models of Accelerated Aging—or One? Development and Psychopathology, 28, 1367-1383.

Belsky, J. (2016). The Differential Susceptibility Hypothesis: Sensitivity to the Environment for Better and For Worse. JAMA Pediatrics, 170, 321-322.

Belsky, J. & M. Pluess, M. (2016). Differential susceptibility to environmental influences. In D. Cicchetti (Ed.), Developmental Psychopathology, 3rd Ed (pp. 59-106). NY: Wiley.

Simpson, J. & Belsky, J. (2016). Attachment Theory within a Modern Evolutionary Framework. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment Theory and Research, 3rd Ed.(pp. 91-116). New York: Guilford.

Fearon, R.M.P. & Belsky, J. (2016). Precursors of Attachment Security. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment Theory and Research, 3rd Ed (pp. 291-313). New York: Guilford.

Belsky, J, Ruttle, P.L., Boyce, W.T., Armstrong, J.M., & Essex, M.J. (2015). Early Adversity, Elevated Stress Physiology, Accelerated Sexual Maturation and Poor Health in Female. Developmental Psychology, 51, 816-822.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar