Kaj Skagen – Norge vårt Norge – et lands biografi

Kaj Skagen – Norge vårt Norge – et lands biografi

Utgitt på Dreyers forlag Oslo 2018

Jeg har gjennom de siste par ukene hatt gleden av å lese Kaj Skagens siste bok «Norge mitt Norge» som handler om å forstå tankestrømningene som har formet Norge til den nasjonen vi er i dag i moderne tid. Hva er «norsk» og hva er det som har preget norsk kultur og sammfunnsliv fra tidlig 1800-tall og frem til i dag.

Det har vært en glede  å følge Kaj Skagens fra hans tid som medredaktør og utgiver av tidsskriftet «Arken» gjennom store deler av 1990-tallet. På samme tid kom også brannfakkelen «Bazarovs barn» i 1983 som tok et generaloppgjør med menneskesynet som lå til grunn for den vordende samtidslitteraturen.

Kaj Skagens litterære produksjon er mangslungen fra dikt til en 1000 siders murstein av en biografi over den unge Rudolf Steiners liv som kom i 2015. Kaj Skagen skriver med polemisk snert og han raljerer over meningsmotstandere på en bitende, men ofte og svært humoristisk måte. I romanen «Hodeskallestedet» fra 1994 finnes selvfølgelig svært seriøse grunnmotiv hos hovedkarakterne, men han skriver også hylende morsomt i mange passasjer.

Forfatteren viser at midten av 1800 tallet var fransk opplysningsrasjonalisme og tysk romantisk idealisme innen filosofi og diktning i skjønn forening mer enn andre år sammen med det norske ble dette et vellykket kompromiss av verdikonservativ kristendom og vitenskapsorientert utviklingstenkningen. I korthet sier han at det kultur- og teknologiekstreme er blitt «mainstream» i norsk kultur i dag og at vi trenger en slags «fjerde frigjøring» i kjølvannet av 1814, 1905 og 1945. Denne frigjøringen må innebære en fornyet dyp interesse for ekte verdier innen filosifi og ikke minst innen kristendom, som i siste instans kanskje kan være den eneste farbare vei for både nasjon og enkeltindivid.

Kaj Skagen er en uhyre produktiv og dyp tenker. Man kan være dundrende uenig med han, men han berører og griper tak i oss på en sjelden kraftfull måte. Alle som er opptatt av både samfunnsliv, kulturliv og åndsliv og å forstå de dype røttene til verden slik vi ser den fra Norge i dag, bør lese denne boken.

Link til boken hos Dreyers forlag: Norge vårt Norge

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar