Sped & små Agder

SPED & SMÅ Agder er et nettverk som har hovedmål å fremme sped- og småbarns psykiske helse i et forebyggende og helsefremmende perspektiv innen forskning, utdanning og praksis. Vi som jobber med forebygging og behandling innenfor feltet psykisk helse for barn opplever ...