Familieteamet i Abup

Til foreldre, barn og andre som kanskje skal ha kontakt med oss i Abup Familieteamet. Abup Familieteamet tilbyr en familietilnærming til barn/unge som blir henvist til Abup. Familieteamet møter par og familier av alle sammensetninger, farger  og fasonger.  Familiene har det til ...

Familieskolen i Arendal

INFO OM Familieskolen Familieskolen er et opplæringstilbud til familier med barn i grunnskolealder, der barna har psykososiale vansker som viser seg på flere områder (f.eks. i familien, på skolen, blant venner), og over lang tid. Familieskolen omfatter gruppesamling for inntil sju ...

Familieskolen

Familieskolen er et prosjekt som startet for litt over 10 år siden ved ABUP i Arendal. Det er et gruppetilbud som per i dag eksisterer i Arendal, men som også vil bli gitt, om enn i en litt annen form, i Kristiansand fra ...