Indra Simhan

Indra Simhan, spesialist i barnepsykiatri, jobber som overlege og PhD-kandidat i sped- og småbarnsteamet, ABUP Kristiansand. Hennes interessefelt er sped- og småbarns utvikling og psykiske helse, og forbindelsen den har til de voksnes fungering, spesielt personlighetsforstyrrelser. Indra har utdanning i ...

Lina Beisland

Ved ABUP i Kristiansand er det utviklet et nytt gruppebehandlingstilbud (RISK) for å hjelpe ungdom med angstlidelse, samt deres foreldre.  Sentralt i behandlingsopplegget er massiv foreldreinvolvering, intensiv eksponering og tett samarbeid med skole. Behandlingsopplegget går over 8 uker hvor 6-8 ...

Jay Belsky

Professor Jay Belsky ved University of California, Davis, er en internasjonalt svært anerkjent forsker innen barns utvikling. Forskningen hans har vært opptatt av tidlig samspill og tilknytning, også med blikk på fedre, og på gen-miljø interaksjoner for utvikling av trygghet ...

Cathy Creswell

Cathy Creswell,  Professor of Developmental Clinical Psychology ved Universitetet I Reading, UK,  har i en årrekke drevet forsking og klinisk arbeid knyttet til angstlidelser hos barn og ung, med særlig fokus på hvordan angstlidelser oppstår og vedlikeholdes. Hun er opptatt ...

Andrew Chanen

Professor Andrew Chanen, Orygon, National Center of  Excellence in Youth Mental Health & The Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne, forsker, underviser og jobber klinisk med forebygging og tidlig intervensjon for alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personlighetsforstyrrelser, men ...

Terje Mesel

Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP. Pt. jobber som han gjesteprofessor ved SDSU, San Diego, ...

Heidi Ranvik Jensen

Heidi Ranvik Jensen, spesialist i psykiatri og jobber som overlege ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST), Sørlandet Sykehus HF. Hun har som spesialfelt: komplekse traumer, dissosiative lidelser og personlighetsproblematikk. Har 2-årig videreutdanning i forståelse og behandling av disssosiative ...