Advisory board

Nytt av året er etableringen av ABUP’s «Advisory board». Dette rådet består av internasjonale og nasjonale forskere som skal kvalitetssikre våre forskningsprosjekter for søknad om ekstern finansiering, samt gi innspill i forhold til forskningsstrategi. Følgende personer har sagt seg villig ...

Barn ut av foreldrekonflikten – samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. 

Hensikten med PhD-prosjektet er å utforske implementering og praksis i intervensjonsprogrammet “Barn ut av foreldrekonflikten”. Programmet tilbys i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid mellom ABUP og familievernet. I tillegg samarbeides det tett med kommunalt barnevern og Tingretten. Programmet retter seg ...