Advisory board

Nytt av året er etableringen av ABUP’s «Advisory board». Dette rådet består av internasjonale og nasjonale forskere som skal kvalitetssikre våre forskningsprosjekter for søknad om ekstern finansiering, samt gi innspill i forhold til forskningsstrategi. Følgende personer har sagt seg villig ...

Hva er Stic?

Forskning på familiebehandling i Abup Familieteamet har i flere år vært involvert i et forskningsprosjekt hvor et online tilbakemeldingssystem har stått sentralt. Systemet går under navnet STIC og står for Systemic Therapy Inventory og Change. Grunnen til at vi har ønsket ...

Abup international?

Er Abup en internasjonal og flerkulturell avdeling? Oktoberutgaven av ”Nesten Helg”, Abups eget talkshow, var en sterk opplevelse. Fader Christoforos Schuff kom direkte fra Lesvos og den mottaksleiren for flyktninger han har ansvar for. Gjennom ord og toner formidlet han et ...

Professor i Abup

Enhetsleder ved Abup FOU, Dagfinn Ulland, er blitt professor. Dagfinn Ulland har vært ansatt ved ABUP siden 2000, først på timebasis og engasjement før han ble han ansatt i fast stilling som forskningsleder og enhetsleder for ABUP FOU. Ulland har siden ...