Finding focus in a difficult landscape: Therapists’ experiences with challenging video guidance processes for parent–infant dyads Marte Meo videoveiledning styrker foreldre-barn relasjonen ved å bruke film samspillet med barnet i foreldreveiledningen. Artikkelen formidler funn fra en kvalitativ studie på hvordan terapeuter ...