Kronisk syk og ung

Av: spesialpsykolog Abrahamsen og psykologspesialist Eilertsen Det å bli syk er ikke noe som er forbeholdt voksne. Noen ganger rammes også barn og unge av kronisk sykdom – være seg alvorlig eller mindre alvorlig. Når barn og unge rammes av kroniske sykdommer, ...