Hvordan jobber vi i ABUP med ADHD?

Av: Elin Henriksen ABUP mottar ofte henvisninger med mistanke om ADHD. Alle henvisninger som kommer til ABUP blir vurdert i eget inntaksteam, og vurderes med bakgrunn i symptomer fastlege har beskrevet i henvisningen. I tilfeller hvor det er mistanke om ADHD ...

Personlig digitale assistenter /håndholdte enheter for personer med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom.

Kenneth Larsen, Rådgiver i Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst. Personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD og Tourettes syndrom har en rekke spesifikke diagnoserelaterte vansker. Felles er dog at mange personer med de nevnte tilstandene også har ...

ADHD kurs

Hva er AD/HD? Abup arrangerer kurs om AD/HD den 31. oktober og 13. desember. 31. oktober vil handle om hva AD/HD er og veien frem til en diagnose. Den 13. desember vil det handle om hvordan leve med, og mestre ...