Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle ...

Fobier er irrasjonel og intens frykt for bestemte situasjoner, gjenstander eller aktiviteter som man for enhver pris ønsker å unngå. Det er vanlig å dele inn fobier i 3 hovedtyper. Ved sosial fobi er man redd for omgang med andre ...

Ved panikklidelse kommer angsten brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner som pustevansker og kvelningsfornemmelser, hjerteklapp, økt eller uregelmessig hjertefrekvens, svetting, skjelving, smerter i brystet, kvalme, svimmelhet, nummenhet, følelse av å skulle besvime og dødsangst. Disse anfallene kan ...

Generalisert angstlidelse er en tilstand med «frittflytende» angst, dvs. at angsten ikke er varig knyttet til spesifikke situasjoner eller gjenstander. Tilstanden preges av vedvarende sterk spenning, uro, rastløshet og bekymringer, samt somatiske symptomer som skjelving og svimmelhet. Det er ofte ...

RISK – Flerfamiliegrupper

Engstelige ungdommer får hjelp gjennom flerfamiliegrupper Ungdommer i alderen 12-17 år med angst kan nå få hjelp i Abup for sine angstproblemer ved å møte 5-8 ungdommer og deres foreldre i såkalte «flerfamiliegrup- per». Dette betyr i praksis at en gruppe kan ...

Extrastiftelsen gratulerer!

Extrastiftelsen finansierer to nye helsefilmer for ABUP Extrastiftelsen har i dag offentliggjort at produksjonsselskapet Dokufilm AS i Kristiansand får 620.000 kroner til hovedfinansiering til to nye helsefilmer. Filmene er del av prosjektet ”Film mot angst” som er et samarbeid mellom Dokufilm, Avdeling ...

Angst – tegneserie

Angst er en naturlig reaksjon, og har vært nødvendig for at menneske skal overleve. Noen av dere som leser denne bloggen er kanskje foreldre eller ungdom som har sett animasjonsfilmen Croods. Her møter vi familien Croods som har overlevd i ...