Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet reagerer mindre på andre mennesker, også på dem selv. Det mest fremtredende kjennemerket på autisme er reduserte sosiale ferdigheter. Barnet bryr seg ikke om overdenen. ...

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for et barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til avlastning. Formålet er gi hvilke, ferie og fritid. Avlastning skal tilpasses familiens behov, og kan eksemplevis være i hjemmet, hos privat avlaster eller i ...

Den store variasjonen i symptombilde gjør at man snakker om et «spekter» av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret. Autismespekterforstyrrelser er en type utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og ...