Utredningsteamet

Tverretatlig Utredningsteam er et team som bistår den kommunale barneverntjenesten med å utrede der det er mistanker om vold og/eller seksuelle overgrep. Dette gjelder primært saker der det er for vage tegn eller uttalelser til at politiet kan åpne en etterforskning. ...