Trenger du hjelp?

Hvis du brakk hånden, ville du oppsøke lege? Sannsynligvis. Du ville fått gips, og armen trenger noen uker med ro, og tid til å gro. Men den blir bra igjen. Dette vil også gjelde for tankene og følelsene våre. Oppleves det ...