Tvangslidelser arter seg som tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstankene er forbundet med angstforestillinger. Tvangshandlinger er ofte konsekvenser av tvangstankene og tjener til å redusere angsten. ...

Nesten Helg – For sikkerhetsskyld. Når tvil blir tvang

Nesten Helg arrangeres på Caledonien Hall onsdag 20. mars, kl. 19.30.   Inviterte gjester forteller hvordan de fikk hjelp for sin tvangslidelse. Et flott teaterstykke illustrerer hvordan ritualer tar helt overhånd.   Gjester: Kristian Landmark – filmskaper Elisabeth Aga Skarpeid – brukerrepresentant Marit Wergeland-Yates – teaterregissør Åshild Tellefsen ...