Til ungdom

Hvis du selv er ung og strever med tanker eller opplevelser om seksualitet, kan du lese videre på Ung.no Hvis du har tanker og/eller erfaringer som handler om å begå seksuelle grenseoverskridelser, vil det ofte hjelpe å ...

Hva er TVERS?

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien. Teamet er satt sammen av terapeuter fra Abup, DPS (Distriktspsykiatrisk ...

Behandlingsforløp

Som regel varer et behandlingsforløp i Tvers mellom seks og 18 måneder. Behandlingen tilpasses den enkelte familie. I de fleste saker arbeides det blant annet med følgende: Kartlegging: I de første møtene handler det om å få en felles forståelse av ...

Arbeidet i TVERS baseres på traumebevisst omsorg og behandling med tre pilarer og tre prinsipper. De tre pilarene er: Trygghet Gode relasjoner Affektregulering De tre prinsippene er: Å behandle Familien samlet Fremme åpenhet Sørge for sikkerhet ...

Behandlingen foregår i samtaler med hele familien og med familiemedlemmer hver for seg. Varighet og hyppighet for behandlingen avtales med hver familie. Tilbudet er frivillig og gratis. Barneverntjenesten deltar i hele behandlingsforløpet. ...

Målsetningen til TVERS er: Hindre nye overgrep Bearbeide vonde opplevelser Hjelpe familien til å finne samværsmønstre som tar vare på hvert enkelt familiemedlem. Skape håp og positive forventninger til fremtiden. ...