Selvsnakk for foreldre/foresatte

Målgruppe: Foreldre/foresatte som har elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Kurset Selvsnakk – for foreldre/foresatte handler om å snakke vennlig til seg selv og andre,  og er laget av psykologspesialist Solfrid Raknes. Kurset har fire ...

Selvsnakk for elever

Målgruppe: Elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Kurset Selvsnakk handler om å snakke vennlig til seg selv og andre. Kurset har fire deler: Følelser Tanker Mestring og glede Støtte Digitalkurset er utviklet med basis i serien Psykologisk førstehjelp fra Gyldendal Norsk Forlag ...

Selvsnakk for lærere

Målgruppe: Lærere som har elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Kurset Selvsnakk – for lærere omhandler lærers rolle i elevers utvikling av elevers følelse- og tankebevissthet. Kurset har fire moduler: Følelser Tanker Mestring og glede Støtte Ta kurset ...

Psykose hos barn og ungdom

Psykose er ikke veldig vanlig, men kan forårsake stor personlig lidelse for dem som rammes. Det er likevel fullt mulig å leve et godt, meningsfylt liv med tilbakevendende psykoselidelse. Av Barbro Anette Hauland På Ungdomsklinikken mottar vi ungdom med ulik bekymring for psykose ...

Pårørende

Det er vanskelig for barn og unge å sette ord på psykiske vansker. Derfor er det spesielt viktig at du som pårørende, dersom du har en bekymring, tar initiativ og hjelper barnet eller den unge med å fortelle hva som ...