Kirsten Djupesland

Kirsten Djupesland

Kirsten DjupeslandStilling: Overlege, medisinskfaglig rådgiver
Enhet: Avdelingsledelse/stab, Poliklinikken Kristiansand
Epost: kirsten.djupesland@sshf.no
Telefon: 38 17 74 00

Kompetanseområde/faglig interesse:
Spesialist i Barne og ungdomspsykiatri. Videreutdanning innen psykoterapi med barn/unge, familieterapi, kognitiv terapi og sensomotorisk psykoterapi.

Ut over det å være generalist er jeg spesielt opptatt av psykosomatiske uttryksformer og spiseforstyrrelser

Bakgrunn:

Begynte i Abup i 1992. ferdig spesialist 1999. Vært ansatt som overlege, både på Ungdomsklinikken (tidligere Kristiansand) og poliklinikken i Abup siden det med unntak av et år på HABU.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Bidra til sammen med kollegaer å gi barn og unge og deres familier et spesialisert og faglig godt psykisk helsevern tilbud, både i forhold til forebygging, utredning og behandling.

Relaterte innlegg