Kostholdsfaktorer viktig for nevroutvikling hos små barn

Kostholdsfaktorer viktig for nevroutvikling hos små barn

Eli Anne Myrvoll Blomkvist skriver at sunne kostholdsfaktorer er viktige for  for barns nevroutvikling allerede ved ett års alder. I artikkelen ble det også funnet en sammenheng mellom varighet av amming og nevroutvikling.

Blomkvist, Eli Anne Myrvoll; Hillesund, Elisabet Rudjord; Helland, Sissel Heidi; Simhan, Indra Laetitia; Øverby, Nina Cecilie. Diet and Neurodevelopmental Score in a Sample of One-Year-Old Children – A cross-sectional study. Nutrients 2019, 11(7).

Fulltekst tilgjengelig på:  https://www.mdpi.com/2072-6643/11/7/1676

Kostholdsfaktorer viktig for nevroutvikling hos små barn

Sammendrag: Miljøfaktorer er avgjørende for barns nevroutvikling de første leveårene. Forskning på sammenhengen mellom amming og nevroutvikling gir ingen klare konklusjoner, mens forskning på mulige sammenhenger mellom andre kostholdsfaktorer og nevroutvikling er mangelfull hos barn så små som ett år. Målet med denne studien var å undersøke mulige sammenhenger mellom amming og andre kostholdsfaktorer og nevroutvikling blant ett år gamle barn i Norge. Metode: Deltakerne ble rekruttert fra barnehager i fire norske fylker i 2017. Foreldrene til ett år gamle barn fylte ut et spørreskjema med spørsmål om kostholdsfaktorer og amming, og et standardisert aldersjustert spørreskjema om nevroutvikling (ASQ). For å utforske eventuelle sammenhenger ble det brukt lineær regresjon justert for relevante kovariater. Resultater: I utvalget av 212 ett år gamle barn, ble det funnet en sammenheng mellom varighet av amming og nevroutviklingskåre. Inntak av fisk, frukt og grønnsaker var også assosiert med høyere nevroutviklingsskåre, selv etter justering for amming og mors utdanning. Konklusjon: Resultatene antyder at sunne kostholdsfaktorer er viktige for nevroutvikling hos små barn, med målbare effekter allerede ved ett års alder.

Forfatter: Eli Anne Myrvoll Blomkvist

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar