Kultur og psykisk helse

Kultur og psykisk helse

bilde

Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA) driver kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no. Under fanen Hverdagsliv finner vi temaoverskriften Kunst og kultur.

I introteksten til temaet Kunst og kultur finner vi dette:

Kunst og kultur kan avmystifisere psykiske lidelser ved å skape forståelse for at det sårbare er et generelt menneskelig trekk og ved å gjøre grensen mellom ”normalt” og ”unormalt” mindre tydelig.

Det gir samtidig mulighet for nye aktiviteter og metoder innen psykisk helsearbeid. Helse kan fremmes gjennom gode kulturopplevelser, ved å gi muligheter til å uttrykke og skape noe, ved å gi rom for refleksjon og ved å stimulere intellekt og følelsesliv.

Det ligger pr. 8. oktober 2013 19 artikler under temaoverskriften Kunst og kultur. Her er noen av titlene: Å finne ut om seg selv gjennom kunsten, Å skrive tekster gir mening, Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid, Teater frigjør og  Kunsten som beveger.

Jeg velger meg likevel en annen artikkel: Kraftverkprosjekt. Jeg kjenner dette prosjektet litt fra før og er veldig begeistret for det.

Artikkelen på psykiskhelsearbeid.no er kort, men du kan følge en link til mer informasjon om prosjektet dersom du finner det like interessant som jeg gjør:

Kkph tilrettelegger kunst og kulturaktiviteter for mennesker med psykiske helseplager. De arbeider innen en rekke ulike fagfelt som litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst.

En sentral målsetting er å involvere skapende og utøvende kunstnere med ulik faglig bakgrunn i arbeid for, og sammen med, mennesker med psykiske helseplager.

Kkph har en visjon om å arbeide for å minske fordommer og tabuer knyttet til psykisk sykdom, ut fra et kunst- og kulturfaglig perspektiv.

Å knytte mennesker med brukererfaring fra psykisk helsefeltet sammen med utøvende kunstnere, er en spennende idé. Mange av oss har et stort uttrykksbehov, men mangler gjerne virkemidlene vi trenger for å få uttrykt oss.

Min drøm er at alle barn, unge og voksne som mottar psykisk helsetjenester skal få mulighet til å møte kunstnere og kulturarbeidere som kan hjelpe dem til å uttrykke seg i ulike sjangre – musikk, sang, drama, prosa, poesi, dans og bilder.

Kultur er like viktig for psykisk helse som idrett og friluftsliv er for fysisk helse. Hvorfor tar vi ikke det mer på alvor i tjenestene?

Odd Volden

Rådgiver og erfaringskonsulent, ABUP

Relaterte innlegg