Hvordan kan kunnskap fra Friluftsterapi utgjøre en motvekt til våre urbane og teknologistyrte liv?

Hvordan kan kunnskap fra Friluftsterapi utgjøre en motvekt til våre urbane og teknologistyrte liv?

Friluftsterapi ved Abup er inspirert av Wilderness therapy. I denne artikkelen synliggjør forfatterne hvordan elementer fra denne behandlingsformen kan anvendes i det brede lag av samfunnet. Temaet er aktuelt fordi våre liv blir stadig mer urbaniserte og avhengig av teknologi, og man spør seg om dette er blant årsakene til en urovekkende økning i forekomsten av angst og depresjon – særlig hos unge. I artikkelen argumenteres det for at om ungdoms frakopling fra den naturlige verdenen er del av årsaken til sykdom, så må en reversering av denne prosessen inngå i løsningen. Det presiseres at samfunnsutviklingen skal og må fortsette, men at politikere, lærere, helsepersonell, foreldre og andre voksne kan være mer bevisst på helsegevinsten som ligger i selv små avkoplinger eller utfordringer i grønne miljø. Mot slutten av artikkelen foreslår forfatterne helt konkret hvordan en samfunnsvridning i retning av å tilrettelegge for mikro-opplevelser i natur kan se ut. Forslagene hviler på etablert forskning fra wilderness therapy, men er tilpasset urbane miljø i den industrialiserte verden.

Referanse:

Gabrielsen, L. E. & Harper, N. J. (2017).The role of Wilderness Therapy in the Face of Global Trends of Urbanization and Technification. International Journal of adolescence and Youth.

Kontaktinformasjon:

epost: leiv.einar.gabrielsen@sshf.no

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar