Selvsnakk for elever

Målgruppe: Elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.

Kurset Selvsnakk handler om å snakke vennlig til seg selv og andre.

Kurset har fire deler:

  • Følelser
  • Tanker
  • Mestring og glede
  • Støtte

Digitalkurset er utviklet med basis i serien Psykologisk førstehjelp fra Gyldendal Norsk Forlag

Ta kurset for 5. – 7. trinn her

Ta kurset for 8. – 10. trinn her

Forfatter: Solfrid Raknes
Illustrasjoner: Per Finne og Åge Peterson
Digitalisering og teknisk tilrettelegging: Gro Anita Kåsa Poulsen.