Selvsnakk for foreldre/foresatte

Målgruppe: Foreldre/foresatte som har elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.

Kurset Selvsnakk – for foreldre/foresatte handler om å snakke vennlig til seg selv og andre,  og er laget av psykologspesialist Solfrid Raknes.

Kurset har fire moduler:

  • Følelser
  • Tanker
  • Mestring og glede
  • Støtte

Ta kurset for 5. – 7. trinn her

Ta kurset for 8. – 10. trinn her


Digitalkurset er utviklet med basis i serien Psykologisk førstehjelp fra Gyldendal Norsk Forlag

Forfatter: Solfrid Raknes
Illustrasjoner: Per Finne og Åge Peterson
Digitalisering og teknisk tilrettelegging: Gro Anita Kåsa Poulsen.