ABUPS JULEKALENDER (luke 10)

ABUPS JULEKALENDER (luke 10)

Vi ønsker velkommen til nok en luke i Abups julekalender – luke 10, denne gang. Det er lørdag, og det er jo en ganske fin dag, det også; det tror vi de fleste vil være enige med oss i.

Lørdager kan brukes til så mangt.

Vi for vår del har tenkt oss ut på tur. Ikke på langtur, riktignok; nei, vi har rett og slett tenkt å være turister på vår egen nettside! Den heter altså, som mange forhåpentligvis vil vite nå når vi har kommet til luke 10 i Abups julekalender: abup.no

Det er noe som heter å bli «hjemmeblind». Det betyr at det vi har rundt oss til hverdags og hele tiden, fort kan komme til å bli tatt for gitt og bli så selvsagt og «vanlig» for oss at vi glemmer å verdsette det. Noen ganger går det så langt at noe forfaller og kanskje burde vært pusset opp eller erstattet med noe annet.

Vi håper ikke det siste er tilfelle for abup.no sin del, men det kan uansett være nyttig med en liten rundtur. Det er ikke sikkert vi rekker over hele sida i dag; vi har tross litt annet å gjøre også på en lørdag i advent, men vi kan begynne, i hvert fall, og så fortsetter vi heller turen neste lørdag.

(Hvis du er av dem som må høre dagens julesang før du begir deg ut på tur, er det bare å skrolle nedover til du finner julesangen, men husk å skrolle oppover igjen etterpå, slik at du får med deg turen også!)

Vi begynner turen helt øverst til høyre på sida. Der finner vi fem faner: Om Abup, Hvem er vi, Kontakt, Ventelisteskolen og Kurs.

La oss se på noe av det vi finner når vi klikker oss videre på to av fanene:

Om Abup

Når barn og ungdom har problemer som begynner å plage dem og bekymre deres nærmeste er det lurt å gjøre noe, slik at problemene ikke vokser seg store. Ofte klarer en selv å løse problemene gjennom å snakke med barnet/ungdommen, andre i familien eller nære kontakter barnet/ungdommen treffer i det daglige som barnehage, skole etc.

Noen ganger er ikke dette nok, og det er behov for hjelp fra personer med spesiell kompetanse på barn og ungdom. På Abup treffer du terapeuter med mye erfaring fra samtaler med barn og unge.

Et viktig prinsipp i all helsetjeneste er LEON-prinsippet. Det vil si at barn og unges problemer skal forsøkes løst på Laveste Effektive Omsorgs Nivå. I praksis betyr det at en først skal søke hjelp gjennom kommunale hjelpeinstanser som fastlege, helsesøster, familiesenter, barneverntjenesten, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste).

Dersom barnets/ungdommens problemer ikke blir mindre eller borte gjennom oppfølging derfra bør det vurderes om det skal søkes hjelp fra Abup.

Dersom du tror at barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp bør du oppsøke lege for å få barnet undersøkt. Legen kan henvise til en av poliklinikkene i nærheten. … På poliklinikken blir ingen lagt inn. Det gis tilbud om ulike former for behandling, og vi vil se på behovet til ditt barn når vi lager en behandlingsplan.

(Hentet fra Om Abup)

Ventelisteskolen

Her finner dere masse informasjon som kan være viktig å ha med seg mens man venter på å begynne i behandling eller motta andre tjenester fra Abup. For at ikke turen vår skal bli alt for lang, skal vi bare ta med litt av det som står om diagnoser her, siden vi jo av og til har med det vi har kalt «Dagens diagnose» her i Abups julekalender:

Diagnose er ordet vi velger for å beskrive dine problemer eller symptomer. Det vil si hvordan viser problemet seg for deg og for andre.

Diagnosene sier ikke noe om hvordan du har det, men mer hvordan du viser dine vansker.

Noen ganger kan diagnosen hjelpe oss til å finne noe mer ut av hvordan vi kan hjelpe deg og ikke minst hvordan vi kan bidra til å øke andres forståelse av deg og din situasjon. Andre ganger hjelper diagnosen oss lite i forhold til å finne løsninger på dine vansker og vi må da jobbe på en litt annen måte for å redusere dine problemer.

En diagnose kan være et uttrykk for at:

Du kjenner deg ofte redd. Du er redd for spesielle ting. Du har store vansker med å sove. Du opplever ofte mareritt. Du kjenner deg veldig sint. Du ødelegger ting eller du kan slå andre i sinne. Du kjenner deg ofte trist. Du gråter ofte. Du orker ikke å stå opp om morgenen. Du har lyst til å skade deg selv. Du skader deg selv. Du har selvmordstanker/selvmordsplaner. Du hører stemmer som skremmer deg. Du tør ikke spise. Du spiser og kaster opp igjen. Du plages av ufrivillige bevegelser. Du er veldig urolig. Du har store vansker med å konsentrere deg. Du må gjøre ting på en bestemt måte om og om igjen. Du plages av skremmende bilder fra tidligere hendelser.

(Hentet fra Ventelisteskolen)

Vi har, som vi har vært inne på tidligere, andre ting å gjøre i dag, og det har sikkert dere også, så vi avslutter turen på abup.no her, men vi fortsetter altså neste lørdag; det er alltid godt å komme seg ut på tur, og det er ennå mye vi ikke har vist dere på abup.no (dere kan selvfølgelig legge ut på abup.no.tur uten oss også:)

Dagens julesang: Sibelius julvisa

Vi vet ikke om det noen gang er blitt gjort et forsøk på å kåre verdens vakreste julesang, og det er ikke sikkert at det er en god idé heller, men om vi hadde blitt spurt om å være med på å stemme fram verdens vakreste julesang, så er det ikke helt usannsynlig at vi ville gitt våre stemmer til denne versjonen av Sibelius julvisa; på grunn av teksten, på grunn av melodien og på grunn av framførelsen. (Vi tar imot kommentarer på dette, som på alt annet, på Abups profil på Facebook:)

Dagens ARR-låt: Byssan lull

Vi lar også dagens ARR-låt være en svenskspråklig vise. Her er Det karlsenske univers med en meditativ versjon av Byssan lull (2016).

Du kan lese om Det karlsenske univers og Byssan lull her.

Dagens tilbakeblikk: Sang og helse

Siden vi deler sanger hver dag her i Abups julekalender, og siden sang spiller en viktig rolle i adventstida og julefeiringen, deler vi i dag et intervju med Anne H. Balsnes fra Abups Helsestudio1, der hun snakker om sang og helse.

Takk for i dag, og takk for turen! I morgen er det tid for søndagstanker igjen; velkommen tilbake da!

jul abupTilbake til Abups julekalender trykk på bildet.

Under streken

Hvis du skulle trenge å snakke med noen om noe som du ikke har lyst til å snakke med familie eller venner om, så må du huske at det, i tillegg til fastlege og helsesøster og liknende, finnes flere muligheter, for eksempel Kors på halsen eller Mental Helses hjelpetelefon eller Alarmtelefonen 116 111

Du finner mer om alt det vi holder på med i Abup på abup.no

Sjekk gjerne ut Abup talks, Abup Road Records, Helsestudio 1 og Abup-bloggen, hvis du har likt det vi har delt; det finnes mange flere låter, intervjuer og tekster her.

Abup står for Avdeling for barn og unges psykiske helse, og er en del av spesialisthelsetjenesten. Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og har ansvar for hele Agder. Vi holder til i Arendal, Kristiansand og Lister, og jobber med et spesialisert tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år og deres pårørende/familier.

Kontakt Abups kommunikasjonsleder Gro Anita Kåsa Poulsen / gro.poulsen@sshf.no / hvis du vil ha mer informasjon om det Abup holder på med.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar