Månedens tema: Traumer

Månedens tema: Traumer

Oktober 2014 skal på abup.no stå i «traumets tegn».
Ingen lystig måned altså, men slik er det altså i psykisk helse feltet.
Men hva er så traumer? De snevre definisjonene er at et traume er en livstruende situasjon som truer individet(ene) utenfra, som krig, naturkatastrofer, voldtekt, overgrep etc.

Disse truslene vil virke traumatiske for oss alle, men det enkelte menneskes evne til å takle, bearbeide etc , vil være avgjørende for kvaliteten i livet framover.
Selvfølgelig vil også medmenneskelig og faglig hjelp og bistand være viktige ingredienser i håndteringen av det for fremtiden.
Beslektet med begrepet traume er det mer allmenne begrepet krise. For dekadente vestlige mennesker kan «krise» være at de får servert «feil» rødvin til entrecôten, men ellers snakker vi om individuelle utviklingskriser, traumatiske kriser og eksistensielle kriser.
Vi snakker om overdeterminerte kriser. Dvs at en krise aktiverer en «gammel krise» og gjør vondt verre.
Det samme gjelder såkalt «retraumatisering». To sider av samme sak.

I våre sammenhenger ser vi ikke sjelden barn og ungdom som er blitt «langsomt traumatisert» av å vokse opp i familier med høyt konfliktnivå. Selv om det ikke dreier seg om vold og overgrep i vanlig forstand, kan barn bli svært skadelidende av slike oppvekstforhold.

De siste fem til ti årene har traumebehandlingsfeltet utviklet seg enormt med nye og lovende behandlingsformer som skjuler seg bak mystiske forkortelser som EMDR og CBCT. Det har gitt en enorm fornyet forståelse for mentale mekanismer og en stor behandlingsoptimisme.

Vi minner også om URO-konferansen og «Aldri mer Christoffer» konserten som arrangeres torsdag 23. oktober i samarbeid med Redde små.

Så folkens, la oss denne oktobermåneden snakke om traumer og kriser! Ingen mennesker går gjennom livet uten å oppleve disse. Noen forskånes på en «skytsengelaktig» måte, andre merkes for livet. Atter andre sier at krisen snudde opp ned på livet deres og ga det ny retning og mening.
Kast dere på temaet og skriv personlig og faglig og menneskelig. Del med oss! Det kan vi kun bli klokere av. Innlegg kan sendes til redaksjonen.

Avdelingsleder Karl Erik Karlsen

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar