Marte Meo i skolen – Utviklingsstøttende kommunikasjon og ledelse

Marte Meo i skolen – Utviklingsstøttende kommunikasjon og ledelse

Marte Meo Forum Sør inviterer til fagdag ved Kvadraturen skolesenter auditoriet A

Onsdag 21. november kl. 10.00 til 15.00

 

Dagens program:  

”Små øyeblikk med stor betydning”  – Rolf Rohde er Marte Meo Licenced Supervisor og arbeider ved forskningsenheten, ABUP, ved Sørlandet sykehus. Han gir en kort presentasjon av Marte Meo metoden.

 ”Relasjonsbygging og klasseledelse” – Kari Rustad er Marte Meo terapeut og PP-rådgiver. Hun gir oss en kort innføring i prinsippene for klasseledelse og veiledning av lærere. Elisabeth Lyngby er Marte Meo terapeut og Roy Gundersen er under utdanning. De arbeider begge som PP-rådgivere. De vil vise videoklipp fra klassesituasjoner og veiledning.

 ”Relasjonskompetanse i skolen” – Else Jorun Karlsen og Kirstin Bergem arbeider som seniorrådgivere ved Sørlandet kompetansesenter (SKS). Kirstin er Marte Meo terapeut og Else Jorun er Marte Meo Supervisor.  De vil legge frem resultater av SKS sin evaluering av prosjektet «Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap» (Grimstadprosjektet).

 ”En himmel full av stjerner” – Solfrid Lie er Marte Meo terapeut. Hun arbeider som lærer og fagutvikler ved Kvadraturen skolesenter avd. for hverdagslivstrening. Elevgruppen består av ungdom med utviklingshemming. Hun viser hvordan Marte Meo kan brukes som et redskap i en ” annerledes skolehverdag”.

 Fagdagen er åpen for alle! Førstemann til mølla! Påmeldingsavgift kr. 100,- Inkluderer enkel lunsj og kaffe. Betales inn til konto: 12044493053 innen 14. november.  Innbetalingen fungerer som påmelding. Merk innbetalingen med navn og ”Marte Meo i skolen”.

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar