Musikk i terapi!

Musikk i terapi!

Hva i all verden skal man med musikk som en del av et terapitilbud?

For noen er dette et ærlig spørsmål, for andre er dette en veldig naturlig utvikling. Hverdagen vår preges i større og større grad av en musikalsk tilleggsmeny, musikk til trening, musikk til lekser, musikk til fest, musikk til tunge stunder, musikk til morgenstellet, musikk til … lista går videre!

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse (hentet fra musikkterapi.no).

Musikk er et kraftfullt energifelt som vi alle omgir oss med, på godt og på vondt. Noen opplever at musikk bekrefter de følelsene man har inni seg, eller at musikken er en måte å kommunisere ut det som ligger inni en.

Jeg jobber med musikk på DPS Strømme i en 50% stilling. Her har jeg ukentlig en musikkgruppe på døgnavdelingen, hvor vi synger sammen, kjente og mindre kjente sanger. Her er alle velkommen, og det stilles ingen krav til den som kommer. Det er lov å synge med, og det er lov å lytte! Min erfaring er at de aller fleste tilslutt synger med, selv om utgangspunktet var ”negativt”. Vi kan snakke om musikk, om hvordan sangene rører ved oss, hva teksten sier, og kanskje personlige opplevelser knyttet til musikken.

I tillegg til musikkgruppa på døgnavdelingen, tar jeg også imot det jeg har valgt å kalle ”sangpasienter”. Det vil si at jeg har individuelle timer med pasienter som har en interesse for musikk eller som ønsker å lære mer om musikk og sang. Det er sang som er mitt hovedinstrument, og det er også det instrumentet jeg underviser i. Stemmen er vårt eget helt unike og spesielle instrument, og alle sammen har dette instrumentet. Sammen med pasientene jobber jeg med sangteknikk, samt pusteteknikk, som også kan være nyttig i for eksempel møtet med angst. Overordnet jobber jeg ressursorientert og mestringsorientert, og det er viktig å ta tak i de friske sidene hos den enkelte. Jeg forsøker å skape en trygg atmosfære, noe som er viktig når man ”utsetter seg” for denne slags eksponering, nemlig å synge for noen. Jeg kan også brukes til andre oppgaver på musikkfeltet, som kan synes å ha en terapeutisk virkning. Det være seg musikklytting, improvisasjon, låtskriving, samspill eller andre kreative uttrykksmåter.

Å bruke musikk som innfallsvinkel til terapi tror jeg blir mer og mer aktuelt. Ungdom benytter seg spesielt mye av musikk i hverdagen, og utvikler kanskje et følelsesspråk i dette som kan komme til nytte også i andre behandlingssituasjoner. Min funksjon ved DPS Strømme er å være en slags tilleggsingrediens i annen terapeutisk virksomhet, hvor jeg, sammen med pasienten, får en mulighet til å utforske og benytte andre dører for å sette ord på og jobbe med det vi strever med, som igjen kan hentes frem i møtet med behandlingsansvarlig.

Av: Aase Helene

 

Relaterte innlegg