Musikkterapitilbudet ved SSHF, psykiatrisk avdeling, Arendal

Musikkterapitilbudet ved SSHF, psykiatrisk avdeling, Arendal

Av Leif-Magnus Lilleaas

MUSIKK MED STORE BOKSTAVER

Det er alltid musikken som har hovedfokus når vi har individuelle musikkterapisesjoner og felles musikkstund på enhet D.  Noe av intensjonen med musikkterapi på et sted som enhet D, er å gi pasientene muligheten til å bruke ressursene sine. Iboende ressurser har man med seg overalt, samme hvor man er, både fysisk og psykisk. Tilgangen til sine musikalske ressurser har man ofte selv om man er syk. Jeg tror at mennesker har godt av å gjøre det de kan, og å oppleve mestring på den måten.

I enhet D blir det lagt like mye vekt på miljøterapi, og miljøterapeutiske strategier, som medisiner. Musikkterapeuten kan være et viktig medlem av et tverrfaglig team rundt pasienten, og observerer ofte mennesker fra et annet perspektiv. Et perspektiv det er hensiktsmessig å ha med i behandlingen av hele mennesket, ikke bare det som er sykt.

musikkterapi

Leif-Magnus Lilleaas jobber deltid som musikkterapeut ved SSHF – Psykiatrisk avdeling i Arendal. Han jobber også i kulturskolen, og som frilans musiker. I 2009 ble han engasjert som musikkterapeut ved enhet D – SSHF-Psykiatrisk avdeling, Arendal. Enhet D, er først og fremst en enhet for langtids rehabilitering for mennesker med psykose.

INDIVIDUELLE MUSIKKTERAPISESJONER

Når vi har individuelle musikkterapisesjoner, så er det alltid pasientens ønsker for sesjonen som er utgangspunktet. Disse ønskene har blant annet vært: «Jeg har hørt en fin sang på radioen, kan vi finne ut hva den heter?»; «Jeg spilte litt gitar på ungdomsskolen, og jeg kan huske at jeg syntes det var artig. Kan vi spille litt sammen?»; «Kan vi lage musikk til noen dikt jeg har liggende?» Pasientenes ønsker er det viktigste for meg i en sesjon, men som musikkterapeut  har jeg også mye annet å tilby som kanskje ikke er så kjent for alle. For musikkterapi handler ikke om å være flink i musikk. Det handler om å uttrykke seg og få anerkjennelse og støtte av musikkterapeuten og andre tilstede i miljøet. Til nå tror jeg det aller kuleste musikkterapeutisketilbudet har vært innspilling av CD.  Mange velger å presentere musikken de har laget på felles musikkstund, tydelig stolte over å vise frem denne siden av seg selv: «Hør! Jeg kan!»

Ved PSA-Arendal har vi dessverre ikke noe eget musikkrom, derfor bruker vi enhetens felles aktivitetsrom til individuelle sesjoner, i tillegg til dette har jeg et portabelt studio i ryggsekken som jeg lett kan ha med meg til sesjoner.

musikkterapi tangenter

Helsedirektoratets faglige retningslinjer anbefaler bruk av musikkterapi for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Forskning viser at musikkterapi, gitt som et tilbud i tillegg til standardbehandling, har signifikante effekter.

 MUSIKKSTUND

Ukentlig har vi felles musikkstund i fellesstua. Der er det plass og rom til alle. I musikken er vi like, og ofte blir barrieren mellom pleier og pasient brutt ned.

På vår musikkstund synger vi mye, og vi lytter en del til ønskesanger. Musikk kan vekke minner, og av og til er vi så heldige at vi kanskje får høre en liten historie, en anekdote, trigget frem av assosiasjoner musikkstundens deltakere kan hende får, i møtet med musikken. Det eneste som er sikkert med musikkstunden er at den alltid er forskjellig fra den forrige. Det kommer an på hvilke pasienter som bor på enheten, og hvilket personale som er tilstede på stunden. Mange synes det er hensiktsmessig at behandlere ikke bare møter pasienter i samtale. Det tror jeg er de fleste behandleres oppfatning også. Felles musikkstund kan være en ypperlig arena for å møtes med et annet fokus. På en musikkstund en tid tilbake, sang psykologspesialisten av full hals sammen med en pasient mens overlegen danset. Vi frydet oss sammen, og i musikken var vi like.

Kilder:

Rolvsjord, R. (2010) Resource-oriented music therapy in mental health care. Gilsum: Barcelona publishers.

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning: Musikkterapi og psykisk helse. (http://helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=4&ci=7908&lg=1)

Relaterte innlegg