Når det man trenger er en seng – om innleggelse i døgnpost

Når det man trenger er en seng – om innleggelse i døgnpost

En del ungdommer og andre har mange tanker og spørsmål rundt det å være innlagt i en psykiatrisk døgnpost. Kanskje er en del av disse tankene basert på ting man har hørt eller sett, men ofte er det også bare forestillinger man har gjort seg på bakgrunn av hva man tror. Noen filmer gir et veldig feilaktig bilde av psykiatriske avdelinger og blant «folk flest» er det lite kunnskap om hvordan en slik avdeling ser ut og hvordan vi jobber der. Noen tenker at dette høres skummelt ut, og at de som er innlagt på døgnposter er kjempesyke eller til og med «gale». Dette er et forsøk på å nyansere disse forestillingene, og samtidig gi et lite innblikk i hvordan vi jobber i døgnposten.

Døgnpost for barn og unge

Abup har sin egen døgnpost for barn og unge, som ligger i Arendal. Denne har 6 plasser, så det er en ganske liten avdeling. Huset er en påbygd, eldre villa og ligner på «Villa Villekulla». Ganske koselig, men litt trangt og av og til upraktisk for oss som jobber der. Vi har eget kjøkken og en veldig god kokk. Når du kommer inn døra vår lukter det ofte nybakt brød og annet godt.

Alle har en psykisk helse, og det finnes store variasjoner innenfor normalområdet på dette feltet.  Spesielt i ungdomstiden er det mange utfordringer, og noen tåler psykiske belastninger litt dårligere enn andre. I enkelte perioder er man mer sårbar, og det er ikke uvanlig å bli overveldet av vanskelige tanker og mismot. Når livet blir begrenset av hvordan man har det kan det være lurt få hjelp. Vi som jobber i Abup har mange ulike måter å hjelpe på. Som regel er det god hjelp i samtaler i poliklinikk, familiebehandling eller ambulant miljøterapi. Når dette ikke strekker til, kan døgnbehandling være et godt alternativ.

Hvorfor innleggelse?

Det kan være mange grunner til at innleggelse i døgnposten er nødvendig, og ofte er det fordi det er vanskelig å komme helt i mål med andre behandlingstilbud. Noen opplever kriser som i øyeblikket føles helt uhåndterlige, andre har så sterke symptomer på psykisk lidelse at det blir vanskelig å håndtere hjemme.  Ofte er det en kombinasjon av flere ting, der situasjonen blir så komplisert og alvorlig at det trengs hjelp raskt. Innleggelser på Abup sin døgnpost er ofte akutte, det vil si at det tar kort tid fra man bestemmer seg for innleggelse, til ungdommen kommer til avdelingen. Av og til kan vi også planlegge en innleggelse sammen med ungdommen, familien og behandlere i poliklinikk eller ambulante team. Det varierer veldig hvor lenge man er innlagt. Noen trenger bare noen få dager, mens andre trenger lengre tid før de er friske nok til å reise hjem.

De fleste som blir innlagt på døgnposten opplever det som bra at man får være på et sted med trygge voksne og gode rammer. Dette skaper forutsigbarhet og det vet vi er veldig viktig når alt er kaos. Da er det viktig å sørge for at helt grunnleggende behov blir ivaretatt. Det betyr å ha en god døgnrytme, sove godt, spise til måltidene samt finne en god balanse mellom hvile og fysisk aktivitet.

Miljøterapi

På døgnposten kan vi intensivere behandlingen siden det er miljøterapeuter tilstede hele døgnet. Miljøterapeutene som jobber i døgnposten er sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. I tillegg har vi psykiatere og psykologer. Jeg liker å definere miljøterapi som en «planlagt og faglig begrunnet virksomhet som nyttiggjør seg de tilgjengelige ressursene som omgivelsene gir» (Lillevik og Øien) Viktige faktorer her er respekt og anerkjennelse som gjør at miljøterapeutene får en god relasjon til ungdommene som er innlagt. I kraft av denne, så kommer ofte de gode samtalene og de «gylne øyeblikkene». Vi ser ofte at det kan være fruktbart å jobbe sammen i en krise, og da er det viktig at vi kan håndtere det som måtte komme. De som jobber på en døgnpost må tåle det som kommer frem, hjelpe til med å sortere og bearbeide. Og samtidig kunne gi det tilbake slik at ungdommene kan komme videre i livet. På denne måten er det å nettopp skape håp noe av det viktigste vi kan bidra med.

I en døgnpost er det også viktig å ha fokus på ting som kan avlede det som er vanskelig, da kan det være kjempefint å kunne spille spill eller se en film sammen. Noen holder på med hobby aktiviteter eller går turer.

Behandling

I tillegg til miljøterapi består behandlingen av samtaleterapi, individuelt og sammen med familie. Ofte er det fint å ha egne foreldresamtaler og søskensamtaler. Vi samarbeider mye med skole og førstelinjetjeneste. Av og til har ungdommene og familiene også kontakt med barnevernstjenesten, da er de også naturlige samarbeidspartnere. Noen trenger også medisiner i en periode for å få litt «drahjelp», vi har flinke leger som jobber på døgnposten. De har spesialisert seg på psykisk helse hos barn og unge, og vet mye om hvilke medisiner som kan og bør brukes.

Alle som er innlagt på døgnposten får sine egne behandlingsopplegg som er individuelt tilpasset. Vi gjør avtaler om tilsyn, om det er greit å gå ut alene eller sammen med andre, besøk, skole osv. Barn og unge som er under 18 år og innlagt på sykehus har rett til å ha med seg foreldre under innleggelsen, og vi avtaler med hver enkelt familie hva de ønsker.

Vi vet at mange barn og unge i dag strever, og kravene kommer fra alle kanter. Husk å ta vare på din psykiske helse, og at du er god nok som den du er! Ikke glem at søvn, mat, frisk luft, gode venner, sosialt nettverk, fysisk aktivitet og færre krav er kjempeviktige forebyggende faktorer for å ivareta en god psykisk helse! Og hvis skaden først er skjedd – så husk at «Every wall is a door»

Forfatter: Siri Vaaje

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar