Når du er pårørende til en som er syk

Når du er pårørende til en som er syk

Noen ganger kan foreldre være syke i kort eller lang tid. Andre ganger er det søsken som er syke. Da er du pårørende til den som er syk. Det kan være utfordrende, men det er støtte å få – også hvis foreldre ruser seg eller har psykiske helseproblemer.

HUSK: Foreldre kan bli sinte, trøtte og lei seg når de er syke. Det er ikke din skyld. Det er ikke så mye du kan gjøre med det og det kommer ofte på grunn av sykdommen.

I lovverket brukes begrepet «barn som pårørende» om barn og ungdom (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig sykdom eller skade.

Helsepersonell har plikt til å:

  1. Avklare om pasienten har barn
  2. Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
  3. Gi råd og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
  4. Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Helsepersonell som behandler den i familien som er syk har plikt til å gi deg informasjon. Det finnes en barneansvarlig ved den avdelingen der mor eller far er innlagt som du kan prate med. Han hun kan også hjelpe med å gjøre avtaler så du får den omsorgen du trenger hvis ikke foreldrene kan gi deg det en periode.

Mange spørsmål

Barn og unge som er pårørende kan være bekymret og ha mange spørsmål. -Hva har egentlig skjedd? -Kan jeg også bli syk? -Hvorfor får jeg ikke sove? -Hvorfor har jeg problemer med tankene og med konsentrasjon? -Hvem passer på mor eller far når jeg er på skolen? -Hva skal jeg si til venner? -Kan det være min skyld? -Hva er det som gjør at jeg blir så redd? Dette er vanskelige spørsmål som du trenger hjelp til å få svar på. Dette kan du snakke med en barneansvarlig om.

Når noen av dine nærmeste er syke, kalles den rollen du har for å være «pårørende». Det kan noen ganger være en slitsom rolle å ha, men vær klar over at du har noen rettigheter og at det er noe hjelp å få.

Vanlige reaksjoner

Mange pårørende blir bekymret for den som er syk. Noen opplever at «dette skal det ikke snakkes om». Det kan øke usikkerhet og skamfølelse.

Foreldre kan bli sinte, trøtte og lei seg når de er syke. Det er ikke din skyld. Det er ikke så mye du kan gjøre med det og det kommer ofte på grunn av sykdommen. Det er også lov å bli sint på mor eller far, det er faktisk ganske vanlig å bli sint, lei seg eller redd. Du kan også bli redd for at det skal skje noe alvorlig med mor eller far eller med søsken, for eksempel at de skal dø. Da er det viktig at du snakker med en voksen om dette. Da kan du få informasjon og bli mer sikker eller trygg.

Du er ikke alene

Det finnes mange tusen barn som lever nær en som er pasient, enten det er alvorlig kroppslig sykdom, psykiske helseproblemer eller noen som ruser seg. Det er viktig å ta vare på seg selv også i en slik situasjon. Du har rett til å ha det bra! Du skal vite at det er mange som du ikke vet om, som tenker og føler nesten det samme som deg.

Få hjelp

Noen ganger hjelper det å snakke med andre i familien, besteforeldre, nabo eller venner. Andre ganger kan du kontakte helsesykepleier, familiesenter eller en nettjeneste. På nettjenester kan du også få informasjon, lese spørsmål og svar eller, selv sende inn spørsmål eller ringe og snakke med noen. Oversikt over gode hjelpetjenester finner du her.

Skrevet av:

Rolf Rohde for ung.no
Sist oppdatert: 01.02.2019

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar