Navigating cultures

Navigating cultures

Forfatter:Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

Tidsskrift: Human Arenas. Springer Nature, Switzerland

Narratives of becoming among young refugees in Norway

Artikkelen “Navigating cultures” forteller historien til ei ung jente som kom til Norge som flyktning. Den viser hvordan hun navigerer mellom ulike kulturelle forventninger og krav, og finner sin egen vei ved hjelp av støttende omgivelser.

Ungdom med migrasjonserfaring møter ofte spesifikke utfordringer, som å føle seg utenfor og måtte håndtere flere sett kulturelle forventninger på vei mot voksenlivet. Denne artikkelen belyser slike utfordringer og strategier for å finne ut av dem. Den er basert på intervjuer med tre unge jenter, som selv var med på å samle fortellingene til én i dialog med forskeren.

Nadia forteller om hvor krevende det var å være ny i Norge, måtte «lære alt på nytt» og føle seg dummest i klassen. Da hun ble med i musikkprosjektet Fargespill ble det et viktig fristed, der hun var velkommen og fikk bidra. Hun forteller om konflikt mellom henne og moren på den ene siden, og samfunnets forventninger til en jente som henne på den andre. Er det greit å synge og danse med gutter til stede? Hva skjer om hun tar av seg hijaben? En periode ble krysspresset så vanskelig at hun ikke ønsket å leve lenger. Det ble viktig å ha et støttende miljø for å finne sin egen stemme – i møte med alle meningene om hva hun burde gjøre, og kategoriene hun ble plassert i. Det ga henne bevegelsesfrihet til å kunne navigere og balansere kulturene sine, noe hun i dag gjør med selvsikkerhet og stolthet. Nå er Nadia «et annet sted», og trives der.

Utfordringene og mulighetene unge flyktninger møter kommer fra både minoritets- og majoritetsstemmer i denne fortellingen. Samfunnet kan legge til rette for fruktbar kulturell navigasjon ved å tilby trygge og støttende arenaer, ved å lytte, og på den måten la unge med flyktningebakgrunn være subjekt i sin egen historie.

Referanse:
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff (2018): «Navigating Cultures: Narratives of Becoming Among Young Refugees in Norway», i Human Arenas.Volume 1 /2018Springer Nature, Switzerland.

https://doi.org/10.1007/s42087-018-0052-4

https://rdcu.be/bdXaW

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar