Nesten Helg avsluttet sesongen med tema Mobbing

Nesten Helg avsluttet sesongen med tema Mobbing

Det var mange å se rundt bordene på Kick onsdag kveld da avdelingsleder ved ABUP, Karl Erik Karlsen ønsket velkommen til vårens siste Nesten Helg. Tema for kvelden var mobbing, et tema som alltid er like aktuelt. Desverre! Med digital mobbing har vi også fått en ny arena for mobbing.

I tradisjon tro spilte musikkinnslagene en sentral rolle under onsdagens Nesten Helg. På scenen sto musiker Stein Roger Sordal. Han åpnet kvelden med sin helt ferske singel, Della’s War.

Nesten Helg 120314 IMG_1369

Første gjest på scenen var landets første og eneste mobbeombud, Bodil J. Houg.

Hun har tidligere arbeidet 20 år i skolen. De siste 13 årene som skoleleder. I 2013 gikk hun over i stillingen  som Mobbeombud i Buskerud Fylkeskommune.

«Jeg jobber i hovedsak med de store barna/ungdommene, men jeg er også inne i barnehager og barneskoler. Jeg jobber i hovedsak for å få et godt læringsmiljø i skolen», sier Bodil. «Et mobbeombud skal være et lavterskeltilbud for alle elever. Jeg bruker mye tid på å veilede i klasser og også ledere, i hvordan de kan håndtere vanskelige saker. Det er lett for skolene å si at ” Vi har laget en mobbeforestilling og derfor har vi det fint hos oss”. Skoler der ledelsen sier at ” Her mobbes det ikke”, har en vei å gå. Skammen ved å komme frem som mobbeoffer blir ekstra stor på en skolen der mobbing ifølge de voksne ikke forekommer», sier hun.

Nesten Helg 120314 IMG_1370

I et klasserom har elever ulike roller. Voksne kan lære seg til å kjenne disse, og lære seg til hvordan man skal forholde seg til dette. Klassens klovn! Hvem har ikke opplevd en av dem? De som alltid må, eller føler at de må si/gjøre noe morsomt til enhver tid. Kan de noen gang klare å komme seg ut av den rollen?Ler vi av dem, eller ler vi med dem? Så har vi Klatreren. De som står på toppen av ”stigen” og sparker nedover. Dytter de andre ned for selv å være på topp til enhver tid.  «Kjenner dere en klatrer?» spør Bodil, og vi nikker bekreftende alle sammen. Det var nok mange som tenkte igjenom sin egen klassesituasjon eller arbeidsplass mens Bodil snakket. Jo, vi kjenner oss nok alle igjen. «Hvis en lærer kjenner rollene, så er det lettere å ta tak i dette. Finnes det en sosial klatrer i klassen, så bør læreren jobbe med å trygge vedkommende slik at han/hun ikke trenger å streve med å komme seg opp», fortsetter hun

Bodil forteller om episoder der hun har blitt presentert for grusomme mobbehistorier. Hun har oppsøkt familien til mobberen og fått høre at deres barn bare gjorde dette fordi den andre gjorde noe først! Det var vel heller ikke greit?  Foreldrene begynte å diskutere hva mobbing var, og dette ble viktigere enn å faktisk se på relasjonen mellom barna.

I samtale med Bodil Houg tok Karl Erik Karlsen opp en sak som Bodil huskes godt for. I Aftenposten ble det i en artikkel for en tid tilbake skrevet at Bodil  ønsket å fjerne ordet mobbing. Nå var det vel ikke helt det Bodil Houg ønsket. Hun  ønsker å rette mer fokus på dette med mobbebegrepet. Blir man først stemplet som en mobber, så henger det gjerne ved personen i lang tid, og det kan være vanskelig å komme seg ut av denne rollen, som med alle andre roller. Kan det av og til være riktigere å bruke ordet krenkelse istedet for mobbing? Hvis partene i en sak har blitt enige om en løsning,  så kan kanskje ordet krenkelse være en bedre betegnelse enn mobbing.

Nesten Helg 120314 IMG_1372

Bodil snakket også om det å være DEN ENE for noen. Det kan bety hele verden for noen at det er en person som ser en, som bruker navnet ditt, som kan gi deg ros så andre hører det, og som tar initiativet til en prat. Alle trenger Den Ene!

» Hva med digital mobbing. Har den tatt over for den tradisjonelle mobbingen?»spør Karl Erik.

«Nei, den har ikke tatt over, men før ble tiden etter skolen sett på som en mobbefri tid. Nå får man ingen pause. Det mobbes hele døgnet. Mobber man ansikt til ansikt, så får man » premien» med en gang. Lyktes man egentlig med den stygge kommentaren? Det ser man med en gang på mottakerens ansiktsutrykk. På nett får man gjerne ikke en reaksjon før på skolen dagen etter. Man vet ikke hvordan mottakeren reagere, og drar det gjerne ekstremt langt. Fordelen med digital mobbing, er at vi får dokumentasjon. I konfliktrådsmøter fremlegges gjerne utskrifter av twittermeldinger/facebookmeldinger. Det er anderledes å måtte lese dette opp høyt foran personen man har krenket», sier Bodil.

Nesten Helg 120314 IMG_1377

Opp på scenen kom også forsker Dag Øystein Nome, som også har lang erfaring som lærer ved Steinerskolen i Kristiansand. Han er med i en forskergruppe på fire forskere. De arbeider med prosjektet” Mobbing i barnehagen”. For tiden driver Dag Øystein med feltarbeid i småbarnsavdeling ved barnehager. Han studerer samspillet mellom de voksne og barna, og også samspillet mellom barna. For eksempel hvordan de voksne hjelper å plassere barna sosialt i forhold til de andre barna. «Den voksnes rolle er veldig sentral i hvor barnet plasseres på den sosial stigen. Personalet i en barnehage vil få en sentral rolle i barnets utvikling av selvet. Derfor er kompetanse til peronalet i en barnehage så veldig viktig. Det må være nok profesjonelle i en barnehage. De må rett og slett ha sett hva man skal gjøre», sier Dag Øystein.

Etter pausen fikk vi et sterkt møte med Merita Mikalsen. Hun er åpen med sin fortid som mobbeoffer. Fra hun var 6 år og frem til hun var 16 har hun måtte tåle mobbing fra medelever i form av kommentarer, slag og spark. Hun kom på skolen med blåmerker rundt halsen etter at flere gutter hadde tatt kvelertak på henne på skoleveien. Hun opplevde å ikke bli trodd av lærerne, som i stedet tok kontakt med barnevernet fordi de mente det var problemer i hjemmet.

Nesten Helg 120314 IMG_1375

«Lærerne visste at jeg ble mobbet. De så jo at det kom stoler flyvende mot meg, og at blyanter ble kastet i ansiktet mitt midt i timen. Jeg ble dradd ut av klasserommet i friminuttene for å bli banket opp», sier Merita.

Merita har flyttet mye rundt i sin barndom, og hadde hele tiden et håp om at mobbingen skulle ta slutt. Men, den gjorde aldri det. Som 16-åring, på skole i Kristiansand, inntok hun rollen som klassens klovn. Hun ble ”tøff” og morsom. Hun fikk mange anmerkninger for oppførselen. Men for Merita var dette bare en måte å skjule at hun egentlig var veldig usikker og svak. Det skulle INGEN få se! Merita fortalte aldri sin historie til noen. Ikke engang til moren, som hun hadde et godt forhold til.

» Det skjedde noe da jeg gjennom abup fikk et tilbud om å bli med på Kick Off leir. Der traff jeg en person som skulle komme til å bety alt for meg. Hun ble DEN ENE for meg, og hun er her i dag. Takk Karianne», sier Merita med tårer i øynene, og akkurat dette øyeblikket gjorde sterkt inntrykk på alle som satt på Kick denne onsdagen. Karianne Zachariassen jobber som erfaringskonsulent ved ABUP, og er den personen som SÅ Merita.

Merita har gått fra å være et mobbeoffer til å bli et forbilde. Hun imponerer ved å stå frem med sin historie, og for Mobbeombud Bodil Haug, var det til stor hjelp å høre Merita fortelle sin historie. Hun fikk en bekreftelse på at det hun jobber for og tror på, er viktig. Merita kunne bl.a. slå fast at gruppearbeid i klassesammenheng virkelig er det aller verste for de som blir mobbet. Det at lærere fremdeles ber elevene om å gå sammen tre og tre, i stedet for selv å plassere dem i grupper. Det overlater all kontroll til elevene, og hvordan er det å være de som aldri blir valgt? Sånn som de fleste husker fra kroppsøvingstimene når fotball lagene skulle velges. ” Dere kan få røkla”!Hvem var i røkla? Jo, det var de samme hver eneste gang.

Bodil Houg jobber med akkurat dette. Det å veilede ledere slik at læringsmiljøet i klasserommet blir bedre. Hun ble helt sjokkert over å høre Merita sin erfaring med lærerne, og sier at hun virkelig håper  de har kommet lenger ved denne skolen nå.

» Nå har lærere et tiltaksansvar. Det vil si at dersom en elev ikke har det bra, så er læreren forpliktet til å ta tak i dette. Slik var det ikke før», sier Bodil.

«Trenger vi flere mobbeombud»? spør Karl Erik

«Jeg skulle virkelig ønske jeg var overflødig, men jeg er absolutt ikke arbeidsledig. Det arbeides nå med å få flere mobbeombud rundt om i landet, avslutter Bodil.

Kvelden ble rundet av med nok et stemningsfullt innslag fra trubadur Stein Roger Sordal.

Nesten Helg 120314 IMG_1383

Mange følelser ble satt i sving denne onsdagen på Kick. Takk til alle dere som tok turen til byen denne kvelden, og ikke minst takk til Bodil J. Houg, Dag Øystein Nome og spesielt Merita Mikalsen.

Du er et forbilde for oss alle!

Les Merita Mikalsens innlegg på abup.no her: http://abup.no/fra-offer-til-forbilde/

Nesten Helg er tilbake i september 2014! Følg med på abup.no for nærmere informasjon!

 

 

Relaterte innlegg