Nesten Helg – Hva er tvangslidelse/OCD?

Nesten Helg – Hva er tvangslidelse/OCD?

ABUP arrangerer Nesten Helg onsdag 20. mars, kl. 19.30 på Caledonien Hall.

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sinnslidelse selv om mange med lidelsen er redde og engstelige for å bli oppfattet som det av omgivelsene. OCD finnes i alle alvorlighetsgrader fra den helt milde til den svært invalidiserende tilstanden, hvor stort sett alle døgnets våkne timer er preget av tvangstanker og/eller handlinger.

Personene som rammes vet at det de tenker/gjør er ”dumt”, men de bare må… Ofte har de som er rammet av OCD en stor skamfølelse og holder det mest mulig skjult for omgivelsene, derfor kalles lidelsen ofte for ”den skjulte lidelsen”.

OCD rammer ofte personer som er svært pliktoppfyllende eller sensitive for angst og uro. Undersøkelser viser også at disse personene har gjennomsnittlig høyere IQ enn andre personer.

De fleste som har en tvangslidelse/OCD har både tvangstanker og tvangshandlinger.

Tvangstanker (obsessjoner) er gjennomgående og vedvarende tanker/tankebilder, impulser eller fantasier. Disse tankene tar overhånd og oppleves som meningsløse. De er årsaken til kraftig angst, ubehag, isolasjon og i verste fall funksjonshemming.

Eksempler på tvangstanker:

*   Tenk om det begynner å brenne.

*   Tenk om det blir oversvømmelse.

*   Tenk om jeg slenger babyen min i gulvet.

*   Tenk om han som tok meg i hånden har en smittsom sykdom.

*   Tenk om det er min skyld at noen dør/blir syke.

Tvangshandlinger (kompulsjoner) utføres for å forhindre ubehag eller en fryktet hendelse. Noen har bare en følelse av at de må gjøre ting uten at de vet hvorfor. Disse utføres ofte som bestemte ritualer, i bestemte mønstre, og kan for de som er alvorlig rammet ta enormt med tid. De vanligste tvangshandlingene er vasking/smitteblokkering, sjekking/kontrollering, telle og orden-/symmetriritualer.

Typiske tvangstanker og tvangshandlinger:

Smittefrykt, vasking og rengjøring. Overdreven opptatthet og avsky for f.eks blod, svette, urin, avføring, spytt osv. samt frykt for skitt, bakterier og/eller kjemikalier. Overdreven vasking av hender, kropp, tenner og rengjøring av huset. Smittefrykten kan være frykt for selv å bli ”smittet” av det man er redd for, eller det kan være frykt for å smitte andre og ha ”skyld” i at de f.eks blir syke. Noen har det også begge veier.

Sjekking og kontrollering. Sjekke at vinduer og dører virkelig er låst og at komfyren virkelig er slått av. Tvil om at noe er utført og gjort riktig fører til gjentatte kontroller. Låser gjerne opp og igjen døren flere ganger. Angst for innbrudd og at det skal være ”min feil”.

Bekreftelser og forsikringer. Verbal form for sjekkerituale. Samme spørsmål stilles om og om igjen, f.eks «Jeg kjørte ikke over noen med bilen nå, vel?». Tviler på sin egne tanker rundt det aktuelle svaret.

Orden, system og symmetri. Mange får sterke tanker om å ha en bestemt type orden rundt seg, ofte på avgrensede områder. F.eks arrangere at ting ligger symmetrisk og står på linje. Angst for at noen skal rote det til igjen.

Gni, berøring, tromming.  En form for magisk tankegang. Personer opplever tvangstanker om at noen kan komme til skade. De berører f.eks hjørner, nesetippen eller trommer med fingertuppene for å «unngå» at tanken blir til virkelighet.

Samle, hamstre, gjemme. En person som samler og gjemmer på ting. Ofte ting han ”tror” han en dag kan få bruk for. Ubehag ved å kvitte seg med ting. ”Jeg kan jo få bruk for det en dag”.

Skade og død.  Eksempel: «Tenk om jeg dytter han som står ved siden av meg så han faller på togskinnene og dør.» «Tenk om jeg stikker kniven i kjæresten.» Dette er tanker som personen ikke har lyst til å sette ut i livet, og gjør det heller ikke. Personene som rammes av disse tankene er ofte snille og meget samvittighetsfulle.

Psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland.

Relaterte innlegg