Ny bok: «Nye arenaer, aktører og tilnærminger»

Ny bok: «Nye arenaer, aktører og tilnærminger»

Fremtidens psykisk helsetjenester beskrives her!  

Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland (red.)
Psykisk helse
Nye arenaer, aktører og tilnærminger

Forfatterne introduserer ny metodikk i klinisk praksis i hele behandlingslinjen, fra stedet der borgerne bor, til sykehusets
klinikker. Boken gir inspirasjon og presenterer effektiv nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten.
Forfatterne plasserer mennesket i sentrum av vårt felles samfunnsprosjekt: Hvordan kan vi ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode? Boken adresserer allmennmenneskelige temaer som universelle behov, identitetsdannelse, mening,
håp og tro, sårbarheter, styrker og hva som fra vugge til grav gir det gode liv.

Anne Brita Thorød er førstelektor i psykisk helse-arbeid ved Universitetet i Agder, og cand.polit. i sosialt arbeid.
Dagfinn Ulland er professor, dr.philos. ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder og FOU-leder ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF.
Erna Ulland er førstelektor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Hun er koordinator for et universitetsklinisk samarbeid (UNIK) som består av en samhandling mellom brukere, studenter, klinikere, forskere og lærere.
De øvrige bidragsyterne er omtalt i boken.

Pensumbesluttere kan bestille vurderingseksemplar her.

Innholdsfortegnelse og mer info om boka finner du her

For ytterligere informasjon:

Ta kontakt med Universitetsforlagets markedskonsulent Kristin Sundve

E-post: kristin.sundve@universitetsforlaget.no
Telefonnummer: 98 47 85 15

 

Noen uttalelser om boken:

Leder og psykolog Birgit Valla:

Jeg blir glad av å lese denne boken. Den reflekterer over tema som er fraværende i fagbøker flest, og representerer et helt nødvendig alternativ for feltet. Fremtidens psykiske helsetjenester finnes her!

 

Anne-Stine Meltzer

NBUP styreleder:

Psykisk helse, nye arenaer, aktører og tilnærminger vekker inspirasjon og presenterer effektiv nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten. Boken demonstrerer en sterk evne til å eksperimentere med ny metodikk i klinisk praksis i hele behandlingslinjen fra stedet der borgerne bor til sykehusets klinikker.

 

Iris Anette Olsen, assisterende avdelingsleder, Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF

Denne boken bidrar på en ambisiøs måte til å plassere mennesket i sentrum av vårt felles samfunnsprosjekt: Hvordan ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode? Boken adresserer allmenmenneskelige tema som universelle behov, identitetsdannelse, mening, håp og tro, sårbarheter, styrker og hva som gir det gode liv – fra vugge til grav. I tillegg introduseres leserne for innsikter i hvordan nærme seg uro, kriser og lidelse. Boken er en nyttig referansekilde som inspirerer til å dykke videre inn i disse temaene!

Redaksjonens egen omtale

God psykisk helse skapes på ordinære arenaer. Psykisk helse-utfordringer skal håndteres på

ordinære arenaer. Hva må til for at familier, utdanningsinstitusjoner, nærmiljø, arbeidsliv og det sivile samfunn i større grad skal ta dette innover seg? Hvordan kan offentlige tjenesteytere spille borgere og andre sivile aktører gode? Vi har forlengst sagt farvel til institusjonen og den psykiatriske pasienten, men vi har kanskje glemt å ønske den psykososialt utfordrede borgeren velkommen. For å bøte på dette, starter vi i denne boken på de ordinære arenaene, hvor vi også setter inn de største innsatsene. Helsefremming, forebygging, universell utforming, tilrettelegging og tilgjengelighet er de sentrale virkemidlene, også på feltet psykisk helse.

Boken er original i den forstand at den tar opp en rekke helsefremmende og helseforebyggende tiltak innen feltet psykisk helse. En grunnleggende idé er at ulike aktører på forskjellige arenaer kan medvirke til universell utforming og tilrettelegging for psykisk helse. Bokens struktur er også båret av denne grunntanken: Ved å snu pyramiden og begynne med å beskrive hvordan helse kan fremmes og forebygges blant barn og unge, for så å avslutte med det mange fagbøker begynner med – kriser og behandling – bidrar boken til å gjøre faget og feltet mer synkront med demokratiske idealer, menneskerettigheter og politiske føringer.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar