Nyhetsbrev forskning Januar 2018

Nyhetsbrev forskning Januar 2018

Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, har i mange år satset offensivt på forskning, noe som fra 2009 har resultert i 15 doktorgrader og egen enhet for forskning og utvikling. Vi er pr i dag 16 forskere i ulike stillingsprosenter knyttet til enheten, inkludert 10 Ph.D-kandidater. Grunnen til denne satsingen er  troen på at forskning i egen klinikk bedrer kvaliteten på tjenestene vi tilbyr til barn, ungdom og deres foreldre.

Tradisjonelt sett har det i liten grad blir forsket på innholdet i behandlingen i Bup’er i Norge og vi ønsker å snu dette. Målet er å dokumentere effekten av behandlingen vi gir til alle som går i behandling på Abup, og hvordan pasientene opplever tilbudet vi gir dem. Både kvantitativ og kvalitativ forskning må til for å nå dette målet. Vi er på god vei, men har enda en vei å gå for at dette målet er oppnådd.

«Nyhetsbrev for forskning i Abup» lanseres for å presentere siste nytt når det gjelder publikasjoner, nye prosjekter og andre aktuelle saker.

Som ny leder for Forskning og Utvikling i Abup vil jeg med dette ønske dere god lesning. Ta gjerne kontakt med undertegnede eller noen av de andre forskerne for spørsmål eller innspill.

God lesning!

Åshild Tellefsen Håland, aashild.haaland@sshf.no

Her kan du lese nyhetsbrevet:

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar