Nyhetsbrev fra FoU januar 2019

Nyhetsbrev fra FoU januar 2019

Nyhetsbrev Abup, FoU, januar 2019: Nyhetsbrev FoU

Her kommer en oppsummering fra forskningsenheten i Abup fra 2018. I året som er gått er det spesielt tre ting jeg vil framheve. Det ene er at Nevin Harper fra University of Victoria i Canada er  ansatt hos oss i en bistilling. Han er en svært anerkjent forsker i fagfeltet Utendørsterapi og vil med sin solide erfaring være med å løfte vår egen forskning på Friluftsterapi. Vi er også stolte over at Abups forskergruppe i Friluftsterapi har vært primus motor for å få den neste verdenskonferansen i Utendørsterapi (2021) til Agder.

Det tredje jeg vil trekke fram er at høsten 2019 starter en etter- og videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder (UiA)*. Denne utdanningen er et resultat av et langvarig samarbeid mellom Abup og Fakultet for Helse og Idrett ved UiA der målet har vært å knytte god klinisk praksis, utdanning og forskning tettere sammen.
*Med forbehold om at etterutdanningen blir godkjent i fakultetsstyret

Ta gjerne kontakt med undertegnede eller noen av de andre forskerne for spørsmål eller innspill.

Åshild Tellefsen Håland, aashild.haaland@sshf.no

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar