Nytt varsku om angst blant unge

Nytt varsku om angst blant unge

NRK melder igjen om bekymringer om unge og psykisk helse: En av seks studenter er ensomme. Denne gang er det resultatene av en undersøkelse som studentsamskipnadene og TNS Gallup har gjort blant 13.663 norske studenter om hvordan de opplever studietiden. Svarene viser at hver tiende student har et svakt eller svært begrenset sosialt nettverk, og at 16 prosent av norske studenter føler seg ensomme.

Disse funnene offentliggjøres bare få dager etter at VG kunne fortelle om en studie ved NTNU som viste at opp mot 26 prosent av alle jenter og 16 prosent av alle gutter har symptomer på sosial angst: Ny studie: Få unge med sosial angst får hjelp. Blant unge som har kontakt med det psykiske helsevesenet, er nivåene enda høyere – blant dem har 40 prosent av jentene og 26 prosent av guttene slike symptomer, selv om mindre enn fire prosent er under behandling for sosial angst.

Forskning gir resultater 

Disse undersøkelsene stemmer overens med funn som fagmiljøet ved ABUP har gjort gjennom lang tid. Bekymring om mye angst blant barn og unge er en viktig årsak til at angstlidelser står sentralt i avdelingens forskingsarbeid og i utviklingen av avdelingens arbeidsmetoder.

 

bilde

Åshild Tellefsen Håland tok doktorgraden i fjor på en avhandling om gruppebehandling av angstlidelsen OCD – en lidelse der tvangsmessige handlinger som overdreven renslighet eller irrasjonelle ritualer er et typisk symptom. Hennes undersøkelse viste svært gode resultater, og denne behandlingsmåten, som kalles kognitiv gruppeterapim,  er nå satt i system slik at alle barn og unge med OCD-symptomer i Agder nå får tilbud om slik slik behandling med terapeuter som har spesialutdanning.

Stort prosjekt mot sosial angst.

Nå er sosial angst satt på dagsorden i et stort forskningsprosjekt som ABUP deltar i. Det går ut på en stor spørreundersøkelse og et mestringskurs.

I undersøkelsen blir alle elever og foresatte ved et stort antall skoler spurt om angstsymptomeer, Kurset er et tilbud til ungdom som ønsker å bli mindre engstelige. De skal skje i grupper på skolene i regi av skolehelsetjenesten og vil vare i ti uker.

Seks skoler på Sørlandet skal være med i prosjektet.

Les prosjektbrosjyren: LIST_brosjyre_140429

 

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar