Om Abup

Abup står for Avdeling for barn og unges psykiske helse, og er en del av spesialisthelsetjenesten, også kalt 2. linjetjenesten (sykehustjenesten). Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og har ansvar for hele Agder. Vi holder til i Arendal, Kristiansand og Lister, og jobber med et spesialisert tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år og deres pårørende/familier. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelse, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.

Når barn og ungdom har problemer som begynner å plage dem og bekymre deres nærmeste er det lurt å gjøre noe, slik at problemene ikke vokser seg store. Ofte klarer en selv å løse problemene gjennom å snakke med barnet/ungdommen, andre i familien eller nære kontakter barnet/ungdommen treffer i det daglige som barnehage, skole etc. Noen ganger er ikke dette nok, og det er behov for hjelp fra personer med spesiell kompetanse på barn og ungdom. På Abup treffer du terapeuter med mye erfaring fra samtaler med barn og unge.

Et viktig prinsipp i all helsetjeneste er LEON-prinsippet. Det vil si at barn og unges problemer skal forsøkes løst på Laveste Effektive Omsorgs Nivå.
I praksis betyr det at en først skal søke hjelp gjennom kommunale hjelpeinstanser som fastlege, helsesøster, familiesenter, barneverntjenesten, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste).

Dersom barnets/ungdommens problemer ikke blir mindre eller borte gjennom oppfølging derfra bør det vurderes om det skal søkes hjelp fra Abup.

Dersom du tror at barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp bør du oppsøke lege for å få barnet undersøkt. Legen kan henvise til en av Poliklinikkene i nærheten. Abup har poliklinikker i Arendal, Kristiansand og Lister. På poliklinikken blir ingen lagt inn. Det gis tilbud om ulike former for behandling, og vi vil se på behovet til ditt barn når vi lager en behandlingsplan.

Abup jobber også tett sammen med andre offentlige instanser, som for eksempel barnehage, skole, fastlege, helsesøster og barnevern for å finne frem til det beste behandlingstilbudet til det enkelte barn/ungdom. Dersom det viser seg at et poliklinisk tilbud ikke er tilstrekkelig, kan ungdom bli innlagt ved sengeposten vår, Ungdomsklinikken i Arendal, for mer spesialisert utredning og behandling.

abup.no har de siste årene blitt svært viktig for oss i det vi kaller samfunnsrettet psykisk helsearbeid. Et av våre oppdrag er å drive opplysningsvirksomhet for å alminneliggjøre psykiske lidelser.
På abup.no har vi egen blogg som består av erfaringshistorier, filmer produsert for å gi et innblikk i hva som foregår i terapirommet samt ukentlige tv-sendinger på Tv Agder i tillegg til mer generell informasjon om Abup og psykisk helseopplysning.

 

Legg igjen en kommentar