Akutt ambulant arbeid

Tett oppfølging

Noen ganger er det ikke nok med et poliklinisk tilbud. Det kan være du har behov for å møtes oftere og få en tettere oppfølging. Da kan det være at du får tilbud om å treffe noen fra ambulant team. De som jobber ambulant reiser ut for å treffe ungdom i nærmiljøet. Vi sier ofte at de ambulante jobber i grenselandet mellom poliklinikk og innleggelse, og de får ofte saker som har et mer «krisepreg».

Vi reiser ofte ut og treffer ungdom på andre arenaer, men det er også mulig å treffes i våre lokaler. Vi kan komme på skolen, hjem til deg, på kafe eller annet vi avtaler. Vi ønsker å være der sammen med deg, og vi vet at for noen er det lettere å snakke mens man tar en kjøretur, går en tur i skogen eller sitter på kafe og ser på folk og livet i gatene utenfor.

Krise

Når det er krise må det skje noe NÅ! Opplevelsen av krise betyr at noe kan gå forferdelig galt, men det kan også bety en mulighet for pause fra noe som er vanskelig, og så starte på nytt. Abup kan stille opp på kort varsel når det er noe som haster. Det viktigste er å høre hva du tenker og føler når det er krise.

Hva er god hjelp for deg, akkurat nå? Hvem kan hjelpe for å skape mening i noe du ikke forstår? Hva skal til for at du kan sortere egne tanker og følelser i situasjonen? Slike spørsmål vil vi finne ut av sammen.

Ofte er det god hjelp å snakke med andre som kjenner deg godt og som du stoler på. Da kan vi invitere folk fra nettverket ditt til å delta i samtaler. Noen ganger har krisen oppstått i samspill med andre. Når det handler om overgrep, vold eller omsorgssvikt vil vi være med å sørge for nødvendig beskyttelse mot nye krenkelser.

Akutt

Akutteamet jobber med øyeblikkelig hjelp-saker. Dette er ofte selvmordsvurderinger og andre krisesituasjoner som krever raskt kontakt. Vi har et slikt tilbud fra kl. 08.00 – 15.30. Resten av døgne må legevakten kontaktes.

Det er personale på jobb frem til kl. 22.00 (kun i Kristiansand i helgene). Dette er rutinerte terapeuter som kan hjelpe våre samarbeidspartnere med eventuelle vurderinger etter ordinær åpningstid. Målsettingen er å gi et bedre tilbud til de ungdommene som er i akutt krise, men der det vurderes at innnleggelse ikke er det mest hensiktsmessige. Vi jobber også med å få kortere innleggelser, samt deltakelse fra ambulante terapeuter for å gi en god ramme for overføring til hjemmet etter en innleggelse. Teamet jobber i nært samarbeid med Ungdomsklinikken med pasienter som ellers kunne blitt innlagt.

Innleggelse

I noen faser av livet kan allikevel en innleggelse være det som er riktig og god løsning for akkurat den ungdommen, og da tilbys det innleggelse ved Ungdomsklinikken i Arendal. Du kan få mer informasjon om dette her: Innleggelse

Legg igjen en kommentar