Henvisning til Abup

En henvisning til Abup må sendes skriftlig fra fastlege, barnevernsleder eller psykolog. Foreldre som har foreldreansvar må samtykke til at henvisningen sendes (hvis du er under 16 år). Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet eller ungdommen samtykker de til henvisning til Abup.

I noen situasjoner er det behov for akutt hjelp, det vil si at en ikke kan vente på at noen skal sende henvisning til Abup. Da er det mulig å få øyeblikkelig hjelp fra Abup. Hovedregel er at fastlege, legevakt, psykolog eller barnevernet ringer Abup for å få akutt hjelp til en familie, et barn eller en ungdom. Men viktigere enn hovedregel i en alvorlig og kritisk situasjon er at noen faktisk tar kontakt med Abup slik at vi kan komme raskt i gang med oppfølging.

Tips: På legevakten kan det være lang ventetid, så det er lurt å ringe opp i forkant og gjøre avtale om når dere kan bli tatt inn til legen. Hvis en er i en veldig vanskelig situasjon kan det være bedre å vente litt til hjemme, enn å sitte på legevakten med mange andre rundt seg.

Vurdering av henvisning

Når Abup mottar henvisning blir de lest gjennom samme dag. Et inntaksteam vurderer deretter opplysningene som kommer frem i henvisning. Inntaksteamet er samlet 3 dager i uken. Det som blir vurdert i inntaksteamet er om det er behov for hjelp fra Abup (sykehus) eller om det er mulig å få hjelp av kommunale helsetjenester. Kommunene har mange tilbud til barn, unge og foreldre som er bekymret eller har noen vansker. Hovedregelen i Norge er at en først skal forsøke hjelp fra kommunale hjelpetjenester før det blir søkt om hjelp fra Abup (sykehuset).

Dersom inntaksteamet er i tvil om Abup er den rette hjelpetjenesten vil foreldre og barnet eller ungdommen bli invitert til vurderingssamtale på Abup. Samtalen skal hjelpe inntaksteamet å gjøre en mest mulig riktig vurdering i forhold til om det er behov for at sykehuset skal hjelpe dere eller om dere kan få god hjelp i kommunen.

Svar fra Abup

Dersom inntaksteamet vurderer at det er behov for hjelp fra Abup (sykehus) settes det en frist for når hjelpen senest skal være startet. Fristen settes med støtte i en statlig veileder til inntaksvurdering, og på bakgrunn av hvordan henviser beskriver situasjonen for en spesifikk familie, barn eller ungdom.

I etterkant av vurderingen blir saken fordelt til den terapeuten som skal ha ansvar for oppfølgingen. Deretter sendes det ut brev til henviser og hjemmet med informasjon om frist for når oppfølging senest skal være i gang. Brevet vil også informere om når du skal møte til første time, og hvem du skal møte.

Ingen venter lenger enn 12 uker før Abup har startet sin oppfølging.

Legg igjen en kommentar