Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), er en del av Sørlandet sykehus. Avdelingen har behandlingstilbud  i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand, Lillesand og Arendal. (Organisasjonskart ABUP) Vi gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. De som henvises til Abup har ofte utfordringer knyttet til følelser, tanker eller adferd. Sammen med barnet/ungdommen vil vi prøve å finne ut hva som skal til for at det skal bli bedre. Barn, unge og familier som kommer til Abup møter ansatte med høy kompetanse og et vidt spekter av tilbud.  Abup vil møte ungdommen der de er, og derfor har vi valgt å satse på vår egen blogg der ungdom kan dele erfaringer med hverandre. Send oss gjerne en mail dersom det er noe du savner på nettsiden, eller dersom du har tips til tema på bloggen.

Hva kan abup gjøre for meg

Hos Abup kan man få hjelp med å takle det som gjør hverdagen vanskelig, for eksempel følelser som: tristhet og angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsvansker, spiseproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser og søvnproblemer. Også vanskelige relasjoner, for eksempel i forhold til foreldre, søsken, venner eller lærere, kan Abup hjelpe med. Ofte kan disse problemene oppstå i møte med utfordringer i livet som oppleves store og uforståelige, og det kan være vanskelig å snakke med andre om dette eller be om hjelp. Mange opplever derfor å ha det vanskelig over tid, men med hjelp er veien til opplevd bedring ofte kortere enn en tror. Abup vet at det er mulig å få god hjelp!

I Abup samarbeider flere ulike yrkesgrupper, som spesialsykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, kliniske pedagoger, kliniske sosionomer og spesialsykepleiere, om å hjelpe, utrede og behandle, i samarbeid med primære omsorgspersoner og førstelinjetjenester.

Hvordan går jeg frem

Det er primært fastlegene som henviser til oss, men også leder av barneverntjenesten kan henvise. Den vanlige veien inn til oss er altså å oppsøke sin primærlege først.

Men har du det vanskelig eller er urolig for noen, vil vi gjerne bistå deg slik at du skal få hjelp. Avdelingen har god oversikt og godt samarbeid med kommunene i fylket og har dermed god kjennskap til hvor du kan få hjelp.

Vi er tilgjengelig på telefon for råd og veiledning. Se under kontakt for nummeret du kan ringe. Ved alvorlige tilstander/krise, ikke nøl med å ta kontakt med legevakten.

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og ungdom: 116111 (hver dag fra 15.00-08.00)