Poliklinisk tilbud

De aller fleste som får et tilbud i Abup møter til oppfølging ved en av våre poliklinikker. I poliklinikkene gis det tilbud om samtaler alene, sammen med foreldrene (eller de som er i foreldres sted), sammen med familien, foreldre alene eller i grupper med andre som har oppfølging i Abup. Samtaler i Abup er mer enn å snakke sammen. Tegning, lek, musikk og oppgaver er også noe av det vi mener er samtaler. Hvordan vi legger opp samtalene vil avhenge av hva som er nest nyttig for den enkelte, og vi kan tilpasse samtaler utover det som kommer fram her. Kanskje vil noen ha med en venn, lærer, helsesøster, trener osv. Alt er mulig!

Når du er over 16 år kan du bestemme at du skal komme alene til oppfølging i Abup, og du kan bestemme at foreldre ikke skal vite at du har oppfølging på Abup. Av og til kan det oppleves som viktig og nødvendig for ungdom, men vi anbefaler og vil selvfølgelig snakke med deg om at det er viktig å la foreldrene dine bli involvert i de utfordringene du opplever. Foreldre kan være til god hjelp dersom de blir gitt muligheten.

Poliklinikkene gir tilbud om oppfølging til foreldre og deres barn/ungdom i aldersgruppen 0 – 18 år. I Kristiansand og Arendal er det familieenheten som gir poliklinisk oppfølging til foreldre med barn under skolealder.

Utgangspunkter for kontakt med Abup er at voksne (foreldre, skole, helsesøster osv) er bekymret for at barnet/ungdommen ikke har det bra. Barn og ungdom som ikke har det bra kan uttrykke dette på mange måter, for eksempel gjennom å vise angst, tristhet-  og fortvilelse, forstyrrelser i forhold til å spise, plages av vonde minner eller pågående vonde opplevelser osv. Sagt på en litt annen måte; når barn og ungdom reagerer på det de opplever eller har opplevd i sine omgivelser. Selv om reaksjonene barn og unge uttrykker kan være plagsomt for dem selv og de som står rund, er det slik at det også er et sunnhetstegn å reagere på det som er vondt og vanskelig. Det betyr at noe må forandres! Når noe må forandres kan altså Abup forsøke å hjelpe til slik at livet og hverdagen blir bedre for foreldre og deres barn og/eller ungdom. Når vi sammen forsøker å endre noe til det bedre er det viktig å huske at det ikke er sånn nødvendigvis at det er den som har det vanskelig som skal forandre seg for å få det bedre. Ofte krever det at foreldre og andre voksne må gjøre nye ting for at barnet og/eller ungdommen skal få det bedre. Det vil si at når foreldre eller andre voksne ønsker hjelp til barn/ungdom må de innstille seg på at de står foran en veldig viktig jobb i forhold til å bidra til at barnet og/eller ungdommen skal få det bedre.

Sammen med de voksne som står rundt barnet eller ungdommen ønsker Abup å hjelpe til med at barn og ungdom gis økt trivsel, bedre humør, bedre mestring i forhold til håndtering av det som er vanskelig, sosiale forhold, samt øke forståelse og aksept av seg selv.

Legg igjen en kommentar