Praktisk informasjon

Åpningstid

Kl. 08.00 – 15.30

Timeavtaler

Ved oppmøte, henvend deg i ekspedisjonen.

Betaling

Behandling for barn og unge under 18 år er gratis, så lenge en møter til avtalte timer. Om du ikke møter til avtalte timer eller ikke avbestiller timen innen 24 timer, vil vi sende deg regning på uteblitt timeavtale – for tiden kr. 640,-.

Parkering

Sykehuset har parkeringsplasser i nærheten som kan benyttes mot betaling.

Pasientreiser

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra offentlig godkjent behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst 3 kilometer og reisen må koste mindre enn lokal minstetakst. Hvis dette gjelder deg spør du i resepsjonen om skjema (krav om dekning av reiseutgifter). For mer informasjon se pasientreiser.no

Forventet venteid

Se oversikt på Fritt sykehusvalg sine nettsider.

Taushetsplikt

Alle som jobber i Abup har taushetsplikt, både sekretæren du møter i resepsjonen og terapeuten du skal snakke med.

Taushetsplikt vil blant annet si at det du som barn/ungdom eller foreldre snakker om til din terapeut ikke kan fortelles videre. Foreldrene og/eller ungdommen må gi samtykke hvis vi skal samarbeide med andre. Dersom barn lider overlast, har imidlertid Abup meldeplikt til barnevernet.

Ungdommer som har fylt 16 år

Når du har fylt 16 år har du selvstendige pasientrettigheter. Vi kan ikke ta kontakt med foreldrene uten at ungdommen har gitt samtykke til det. Viktige unntak fra dette er dersom vi vurderer at det er vesentlig fare for liv og alvorlig skade for pasientenes helse, og dersom informasjon er nødvendig for at foreldrene skal kunne oppfylle foreldreansvaret.

Journal

Pasientene har full innsynsrett i journal. For barn under 12 år gjelder innsynsretten også for foreldrene. For ungdom mellom 12 og 16 år er det opp til Abup å vurdere om foreldrene skal ha innsyn. Man får innsyn i journalen ved å be sin terapeut om det.

Legg igjen en kommentar