Omfang av mobbing

63 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing regelmessig 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent 80 000 av elevene i grunnskolen som er involvert i mobbing hvis man inkluderer de som mobber og de som mobbes. Det er knyttet større usikkerhet til omfanget av mobbing i barnehagen, men forskningen antyder at 12 % av barn i barnehagen blir utsatt for mobbing.

Elevundersøkelsen (2015) viser at bare ca halvparten av ungdommen som blir mobbet sier ifra til en voksen.

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar