Tverretatlig utredningsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

Tverretatlig Utredningsteam er et samarbeid mellom flere etater. Sørlandet sykehus HF – ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) Sørlandet sykehus HF – Barnesenteret (somatisk avdeling). Bufetat – Agder barne- og familiesenter. Kommunalt barnevern Innhold i utredningen: Utredningsteamet har som utgangspunkt at vi ønsker å ...

Raushet

Temaet på Verdensdagen for psykisk helse 2018 er «Raushet». Det er et ord som rommer mye. Raushet kan være å gi – men også å ta seg tid For noen er det å bli sett, for andre er det å gi rett Når kjærlighet deles ...

Mennesker på flukt

Jeg har ett ønske, og det er fred, kjærlighet og trygghet til alle. Et ønske jeg er sikker på at vi er mange om. For det skjer mange forferdelige hendelser i verden. Det er mye nød og det er mye ...

Kroppspress

Kroppspress blant gutter kommer ofte i skyggen av presset blant jenter. Det er mye fokus på både kropp og utseende hos begge kjønn, men jeg opplever at det som kommer mest fram er hva jenter føler og kjenner på. Det ...

En monumental bok

Terje Mesel / Victor B Vilje til frihet. En manns fortelling om barndom og overgrep 241 sider Portal forlag 2017 Før jeg skriver et eneste ord til: Dette er en monumental bok! Ikke fordi den er en murstein. Ikke fordi den ...

Maske

Det er ingen hemmelighet at vi mennesker elsker å kunne framstå som vellykket på alle områder. Det strevet mange går igjennom kun for å holde den perfekte fasade er virkelig ikke bra. Hvis vi tenker oss om .. Hvorfor er ...