Diaglogmodellen.no

Dialogmodellen er en nettressurs til bruk i barnehager i arbeidet for å forebygge mobbing i dialog og samarbeid med foreldre og ble lansert i oktober 2019. Se www.dialogmodellen.no. Dialogmodellen er utarbeidet av prosjektleder Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder, ...