Barn ut av foreldrekonflikten – samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. 

Hensikten med PhD-prosjektet er å utforske implementering og praksis i intervensjonsprogrammet “Barn ut av foreldrekonflikten”. Programmet tilbys i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid mellom ABUP og familievernet. I tillegg samarbeides det tett med kommunalt barnevern og Tingretten. Programmet retter seg ...

Identitet i kulturmøter

Identitet i kulturmøter: Å oppdage seg selv gjennom den andre Hildegunn Marie Tønnessen Schuff Når vi møter andre, møter vi også oss selv. I møtene med andre kan vi stadig lære noe om hvem vi er. Hvis vi gir hverandre plass. Hvem er ...

Utredningsteamet

Tverretatlig Utredningsteam er et team som bistår den kommunale barneverntjenesten med å utrede der det er mistanker om vold og/eller seksuelle overgrep. Dette gjelder primært saker der det er for vage tegn eller uttalelser til at politiet kan åpne en etterforskning. ...