Sped og småbarn i fokus

Sped- og småbarner i fokus når Kari Vik mfl gjennomfører deltagende observasjon og fokusgruppeintervjuer i en institusjon for morløse barn i Tanzania. Artikkelen beskriver hvordan omsorgsgiverne oppfatter barndom, hva de tenker at barn trenger av omsorg og hvordan de utøver ...

Naturlig terapi

Forfatter: Carina Ribe Fernee Tidsskrift: Qualitative Health Research “Det er en laaaang-lang historie, men jeg regner med at du har tid”, svarte den skjønne jenta som satt foran meg på kaféen da jeg spurte henne om grunnen til at hun opprinnelig ble ...

Navigating cultures

Forfatter:Hildegunn Marie Tønnessen Schuff Tidsskrift: Human Arenas. Springer Nature, Switzerland Narratives of becoming among young refugees in Norway Artikkelen “Navigating cultures” forteller historien til ei ung jente som kom til Norge som flyktning. Den viser hvordan hun navigerer mellom ulike kulturelle forventninger og ...

Går annethvert ekteskap i oppløsning?

Forfatter: Rune Zahl-Olsen Tidsskrift: Fokus på Familien,nr. 1-2018 (s. 53-73) EN PROSPEKTIV KOHORTSTUDIE AV SKILSMISSER I NORGE 1886-2013 Artikkelen presenterer en prospektiv kohortstudie med årlig oppfølging av alle gifte personer for hvert år fra giftemål til skilsmisse eller død. Datamaterialet i denne undersøkelsen ...