Barn ut av foreldrekonflikten – samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. 

Hensikten med PhD-prosjektet er å utforske implementering og praksis i intervensjonsprogrammet “Barn ut av foreldrekonflikten”. Programmet tilbys i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid mellom ABUP og familievernet. I tillegg samarbeides det tett med kommunalt barnevern og Tingretten. Programmet retter seg ...

Identitet i kulturmøter

Identitet i kulturmøter: Å oppdage seg selv gjennom den andre Hildegunn Marie Tønnessen Schuff Når vi møter andre, møter vi også oss selv. I møtene med andre kan vi stadig lære noe om hvem vi er. Hvis vi gir hverandre plass. Hvem er ...

Utredningsteamet

Tverretatlig Utredningsteam er et team som bistår den kommunale barneverntjenesten med å utrede der det er mistanker om vold og/eller seksuelle overgrep. Dette gjelder primært saker der det er for vage tegn eller uttalelser til at politiet kan åpne en etterforskning. ...

Tone Austrud

Stilling: Spesialrådgiver Enhet: Avdelingsledelse, Kristiansand Epost: tone.austrud@sshf.no Telefon: 468 08 224 Kompetanseområde/faglig interesse: Foreldreterapeutisk arbeid, familieterapi, ledelse, veiledning Bakgrunn: Grunnutdanning som sosionom Klinisk godkjenning i ...

Lille Lykke blir sint

Lille Lykke kan bli sint. Veldig sint. Når Lille Lykke blir sint føles det som om magen blir svart og øynene veldig strenge. Mamma kan noen magiske ord som Lille Lykke kan bruke når hun blir sint. «Lille Lykke blir ...

Sykehus

Det at jeg ikke ville være noen pyse, blei nyttig ei gang jeg slo meg vrang på sykehuset. Jeg skulle operere vekk blindtarmen. Narkosen begynte å virke. Forferdelig lukt. Kunne dette være riktig? Jeg slo rundt meg og reiste meg ...