Personlig digitale assistenter /håndholdte enheter for personer med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom.

Personlig digitale assistenter /håndholdte enheter for personer med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom.
Kenneth Larsen, Rådgiver i Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør-Øst.

Personer med autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD og Tourettes syndrom har en rekke spesifikke diagnoserelaterte vansker. Felles er dog at mange personer med de nevnte tilstandene også har vansker innen eksekutive funksjoner. Eksekutive funksjoner inkluderer planlegging, arbeidsminne, oppmerksomhet, problemløsning, inhibisjon, mental fleksibilitet, multi-tasking, initiativ og overvåkning av handlinger.

Gjennom ulike medier og prosjekter har det de siste årene vært økt oppmerksomhet på bruk av håndholdte enheter som personlige digitale assistenter (PDA) for personer med ASF og ADHD.

Forskningen på området er fortsatt begrenset, og ytterligere systematiske utprøvinger vil kunne bidra til å ytterligere erfaring og kunnskap om nytten av håndholdte enheter som hjelpemidler for personer med ASF, ADHD og Tourettes syndrom med eksekutive vansker.

Det finnes et stort uvalgt av håndholdte enheter og et stort antall programvare eller apps utviklet for å bistå personer med eksekutiv funksjonsnedsettelser. Men de fleste håndholdte enheter er som standard utstyrt med teknologi som kan bistå i planlegging, arbeidsminne, inhibisjon, initiativ, overvåking av atferd og mental fleksibilitet.

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RMF) gjennomfører nå systematisk utprøving om bruk av standardfunksjonene i Apples iPhone kan gjøre hverdagen til ungdommer med ASF, ADHD og/eller Tourettes syndrom og eksekutive vansker enklere. Med standard funksjoner menes da apps og funksjoner som følger med telefonen uten behov for ekstra installasjon. Eksempler på dette er kalender, kart, påminnelser, alarmer og lignende.

I denne systematiske utprøvingen har vi utarbeidet en opplæringspakke som gis til ungdommene en kveld i uken i 6 uker. Ungdommene kommer da til RFM sammen sine foresatte og får opplæring i en gruppe på 5 ungdommer, totalt 10 deltagere. Kveldene er organisert slik at de begynner med en kort oppsummering av hva som har skjedd siden sist inkludert de oppgavene de skulle jobbe med fra forrige gang. Deretter inneholder kveldene er kort opplæring/gjennomgang av funksjoner eller temaer som er relevant i forhold til teknologi eller eksekutive funksjoner. Etter denne gjennomgangen er det en god pause med enkel servering. Etter pausen har ungdommene og foresatte jobbet sammen om å planlegge bruken av iPhone som hjelpemiddel. Før kvelden avsluttes har alle samles hvor de har presentert hva de har planlagt å gjøre videre og hjemmelekser har blitt avklart.

Vi har i vår utprøving valgt å basere seg på iPhone og iOS. Dette ble valgt da iOS og iPhone er ansett å være stabile systemer som i veldig stor grad fungerer. I tillegg ble dette valgt da Apple tilbyr en gratis tjeneste med synkronisering av kalenderinformasjon, påminnelser og så videre – iCloud.com.

I løpet av kurskveldene var målet at ungdommene og foresatte skulle lage et prosjekt knyttet til hvordan de kunne bruke iPhone for å lette hverdagen. De første kveldene blir derfor også metode for prosjektarbeid gjennomgått. Her fokuserer vi spesielt på følgende deler i et prosjekt;

 • lage målsetting – hvor vil jeg hen
 • kartlegge – finne ut hva jeg trenger hjelp til og om iPhone kan hjelpe meg
 • vurdere – er det viktig for meg nå
 • tiltak – hvordan skal jeg gjøre det?
 • evaluere – er jeg der?

Opplæringen i gruppen inneholder også demonstrasjoner av hvordan iPhonen kan settes opp og hvordan man setter opp synkronisering slik at kalenderen og informasjon kan deles med foresatte.

Opplæringspakken er til nå forsøkt ut med en gruppe av ungdomer i alderen 12-16 år og deres foresatte. Ut i fra de erfaringene vi har fra denne gruppen så var hovedutfordringene som ungdommene ønsket å bruke iPhonen i forhold til;

 • huske avtaler
 • huske gjøremål
 • holde oversikt
 • huske å få med seg ting
 • finne tilbake til steder

Ut i fra dette fokuserte vi i denne runden på bruk av funskjonene

 • kalender med påminnelser
 • påminnelser
 • alarmer
 • kart

Erfaringene fra første gjennomføring av denne opplæringspakken har vist til at flere av deltagerne i større grad husker hvilke avtaler som skal gjennomføres og husker å få med seg eiendeler f.eks til og fra skolen. Spesielt opplevde ungdommene og foreldrene at det ble mindre konflikter og «masing«. Og tilbakemeldinger fra foresatte og ungdommer har vært som;

 • «Jeg maser mye mindre nå, iPhonen har tatt noe av den jobben»
 • «Jeg syns det er lettere når telefonen sier i fra»
 • «Han trenger at beskjeden kommer akkurat når han skal gjøre ting, ellers fungerer det ikke»

Samlet sett er erfaringene positive og har ført til noe enklere hverdag, selv om flere har erfart at iPhone ikke kan hjelpe til med alt, som f.eks å gjøre leksene…

RFM planlegger å gjennomføre flere grupper for å samle mer erfaring og vil dele disse fortløpende etterhvert som de gjøres. Mer informasjon vil etterhvert finnes på vår hjemmeside http://www.oslo-universitetssykehus.no/regionalt-fagmiljo

I tillegg vil det komme mer informasjon om apps for AD/HD på bloggen her. Så her er det bare å følge med 🙂

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar