Podcast om nevroutviklingsforstyrrelser

Podcast om nevroutviklingsforstyrrelser

Psykologspesialist Maren Strandheim Nærdal ved Nevroteamet, Abup har laget to episoder for foreldre i podcasten Foreldrerådet med Thea Klingenberg.

Nevroutviklingsforstyrrelser er når barn og unges hjerne utvikler seg på en litt annerledes måte enn for typisk utviklede barn, og når dette kommer til uttrykk i symptomer som skaper en funksjonsnedsettelse, eller vanske i barnets hverdag og fungering. Slike tilstander kan være diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, Autismespekterforstyrrelser, lærevansker osv.

Strandheim Nærdal har laget to episoder, hvor første del handler om hva en nevroutviklingsforstyrrelse er, og hvilke symptomer og/eller fellestrekk som er typiske for disse barna. Del to handler i større grad om hvordan en utredning av slike tilstander foregår hos Abup, hva man kan forvente seg, og hvilke rettigheter man har som foresatt og pasient, og anbefalte tiltak for denne pasientgruppen. 

Vi håper episodene vil kunne være nyttig for foreldre som enten vurderer å henvise barnet til Abup, er i startfasen, underveis eller har avsluttet en slik prosess. Eller om man bare er nysgjerrig og ønsker å vite mer om begrepet «nevroutviklingsforstyrrelser».

God lytt!

Del 1: https://podcasts.apple.com/no/podcast/foreldrer%C3%A5det/id1093425712?l=nb&i=1000502286980

Del 2: https://podcasts.apple.com/no/podcast/foreldrer%C3%A5det/id1093425712?l=nb&i=1000506437853

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar