Professor i Abup

Professor i Abup

Enhetsleder ved Abup FOU, Dagfinn Ulland, er blitt professor.

Dagfinn Ulland har vært ansatt ved ABUP siden 2000, først på timebasis og engasjement før han ble han ansatt i fast stilling som forskningsleder og enhetsleder for ABUP FOU. Ulland har siden 1992 vært ansatt ved UiA og fra 2007 som førsteamanuensis. Han disputerte i 2007 på en religionspsykologisk avhandling om kroppslig spiritualitet og ekstase i karismatiske religiøse miljøer.

Ulland har kvalifisert seg til professor ved å jobbe innen feltet psykisk helse og har publisert en rekke vitenskapelige artikler innen feltet religion, etikk og psykisk helse. Han er opptatt av hvordan helsearbeidere kan forstå og arbeide med eksistensielle spørsmål, religion og livssyn i terapi og skape trygghet for pasienter til å ta opp denne type temaer. Bakgrunnen er at vi lever i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn hvor det er viktig å være opptatt av sosiale og kulturelle faktorer i feltet psykisk helse. Kulturell bakgrunn danner grunnlag for holdninger og verdier hos behandlere, ungdom og deres familier. Det dreier seg om at mennesker blir møtt med kompetanse til å forstå og hjelpe når de uttrykker sine eksistensielle og åndelige spørsmål i livskriser. Spiritualitet og eksistensielle spørsmål dreier seg om mer enn religiøsitet og uttrykker en generell søking etter mening, tilhørighet og eksistensgrunnlag – noe som kan være en viktig mestringsressurs i livskriser.

Et bredt sammensatt vitenskapelig utvalg av fire professorer har vurdert Ullands kompetanse som professor. Til grunn for vurderingen ligger forskningen utover dr. grad samt forskningsledelse, undervisning, bygging av forskningsmiljø og internasjonalt forskernettverk.

Professorkompetansen er knyttet til stillingen ved UIA, men kompetansen bygger på de siste årenes erfaringer fra virksomheten ved ABUP. Det er derfor relevant å si at Ullands professorkompetanse springer ut av klinisk arbeid. Han er dessuten så vidt vi vet den første og foreløpig eneste ansatte i KPH med professorkompetanse. Vi håper hans kompetanse kan bli brukt innad i klinikken og ønsker ham lykke til i dette viktige arbeidet!

Relaterte innlegg
Legg igjen en kommentar