Traumer

Et traume oppstår når en blir utsatt for en ubehagelig og overveldende hendelse som strekker seg ut i tid. En skiller gjerne mellom utviklingstramer som er gjentakende negative og utrygge opplevelser i oppveksten, og enkelttraumer som er enkeltstående skremmende hendelser. For at et psykisk traume skal finne sted må situasjonen oppleves som svært ubehagelig og overveldende, gjerne med trussel om alvorlig død eller fare. Traumatiske opplevelser fører til at deler av erfaringen om hendelsen ikke blir tilgjengelig for bevisst bearbeiding. Dette innebærer at en ofte får et fullstendig eller delvist hukommelsestap om hendelsen. For små barn vil erfaringene ofte ha satt seg i kroppen og sinnet uten at de har et bevisst forhold til dem, noe som kan utgjøre vansker som er vanskelig å forstå eller å sette ord på senere.

Les mer på helsenorge.no: Traumer

RVTS sør står for Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging. RVTS Sør dekker begge Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og er et av fem regionale sentre som ble etablert i 2007. Les mer på sor.rvts.no

En ulykke kommer sjelden alene”, sier man ofte når en dum ting har blitt etterfulgt av en annen dum ting. Enten av ren tilfeldighet, eller som resultat av det første som skjedde.

Vi som jobber i Abup møter ofte mennesker som har opplevd dumme ting. Noen ganger står det i brevet fra fastlegen om dette, men ofte gjør det ikke det. Ofte er det vanskelig å fortelle om det dumme. Det kan være flaut, det er ekkelt eller trist å tenke på, og ordene sitter liksom fast i hodet og vil ikke ut av munnen.

Nå lurer du kanskje på hva slags dumme ting vi snakker om? Det kan være mange forskjellige ting, men her skal du få noen eksempler: At du blir mobbet, at foreldrene dine krangler mye eller slåss, at du må ha sex med en voksen, at du har bodd i et land med krig og må flykte, at noen du kjenner godt plutselig blir syke eller dør, eller at du har foreldre som ikke klarer å passe godt nok på deg.

Disse dumme tingene kan noen ganger gjøre at andre dumme ting skjer. Det kan bli vanskelig å sovne om kvelden, man kan få mareritt, det kan være skikkelig vanskelig å konsentrere seg på skolen, man kan føle seg trist eller veldig sinna. Humøret kan gå opp og ned uten at man skjønner hvorfor. Ofte føler man seg veldig alene, er redd, og mange får tanker om at det er deres egen skyld at disse dumme tingene har skjedd.  Hvis man har det sånn, kan det være at man har fått en tankeskade på grunn av de dumme tingene man har opplevd.

Du har kanskje ikke hørt om ”tankeskader” før? Vi skal forklare!

Hvis det skjer en ulykke, kan man få en skade. På fagspråk kalles en skade for et ”traume”. Skaden kan være på kroppen eller i tankene, eller begge deler. Hvis du for eksempel ramler på sykkel og får et kutt i panna, kan du gå på legevakta og få sydd kuttet slik at det kan gro. Hvis du opplever sånne dumme ting som jeg har snakket om tidligere, kan man få et psykisk traume – en ”tankeskade”.   Foreldre, helsesøster på skolen og andre voksne du er trygg på kan være gode til å hjelpe til med at slike skader får gro. Hvis dette ikke er nok, kan du få hjelp hos oss i ABUP. Det er mulig å bli helt fin igjen etter at man har opplevd dumme ting – for tankeskader kan også gro!

Hvis du leser dette og kjenner deg igjen, og du vil fortelle hvordan du har det, eller be om hjelp og du ikke vet hvem du skal spørre, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf 116 111. De har åpent fra kl. 15-08 på hverdager, døgnåpent i helger og helligdager.

abup bloggen

Les mer på abup bloggen

Råd til deg som tidligere har opplevd traumatiske hendelser

Når hendelser og situasjoner oppleves som utrygge og ligner på opplevelser fra fortiden, 

er det helt vanlig å bli minnet om tidligere traumer og tap.

helsenorge vanlige reaksjoner

Les mer på helsenorge.no

 

(Kilde: Helsenorge.no)

Rvts Sør

Du vil finne mer informasjon om slike hjelpetiltak på Rvts Sør

Tverrkulturelt team Abup

Les mer på Bedre Tverrfaglig Innsats – BTI.no

HELSEDOKUMENTAR:

Dokumentarfilmen «Fortid(d)» 
Denne filmen handler både om livserfaringer og fagkunnskap. I voksen alder blir hovedpersonen fysisk og psykisk syk – tilsynelatende helt uten grunn. Etter hvert viser det seg at sykdommen er skremmende opplevelser i tidlig barndom som ikke lenger lar seg fortrenge…
(Der forekommer sterke scener i filmen) .
(Varighet: 28 minutt)

FOR DEG SOM VIL VITE ENDA MER:

ABUP samarbeider med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) – som har laget ei omfattende programpakke om traumer og traumebehandling. Programmene er beregnet på voksne fagpersoner, men er gratis tilgjengelige for alle. 

http://traumenett.no/film.php?id=6

Undervisningsfilmen «Traumer – en introduksjon» er beregnet på fagpersoner og andre voksne. 
Den er en av mange undervisningsprogrammer på RVTS sitt e-løringsnettsted «Traumenett»

 

 

Legg igjen en kommentar